Κεφάλαιο 4. Αποκτώντας τα Μέσα Εγκατάστασης του Συστήματος

Πίνακας Περιεχομένων

4.1. Επίσημες εικόνες εγκατάστασης του Debian GNU/Linux
4.2. Λήψη Αρχείων από τους Κατοπτριστές αρχείων του Debian
4.2.1. Πού να βρείτε αρχεία της εγκατάστασης
4.3. Αυτόματη Εγκατάσταση
4.3.1. Αυτόματη εγκατάσταση με χρήση του Debian Installer
4.4. Επαλήθευση της ακεραιότητας των αρχείων εγκατάστασης