Kapitel 4. Få tag på installationsmedia

Innehållsförteckning

4.1. Official Debian GNU/Linux CD/DVD-ROM Sets
4.2. Hämta filer från Debian-speglar
4.2.1. Var man får tag på installationsavbildningar
4.3. Automatisk installation
4.3.1. Automatisk installation med Debian Installer