Σημειώσεις Έκδοσης του Debian 12 (bookworm), System z

Το Σχέδιο Τεκμηρίωσης του Debian (The Debian Documentation Project)

Το παρόν κείμενο είναι ελεύθερο λογισμικό· μπορείτε να το αναδιανείμετε και/ή να το τροποποιήσετε κάτω από τους όρους της Γενικής Άδειας Δημόσιας Χρήσης GNU (GNU GPL), έκδοση 2, όπως έχει δημοσιευτεί απο το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (Free Software Foundation).

Αυτό το πρόγραμμα διανέμεται με την ελπίδα να είναι χρήσιμο, αλλά ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ· χωρίς καν την υπονοούμενη εγγύηση της ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ή της ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Δείτε την Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU για περισσότερες λεπτομέρειες.

Θα πρέπει να έχετε λάβει ένα αντίγραφο της Άδειας Γενικής Δημόσιας Χρήσης GNU μαζί με το παρόν πρόγραμμα· αν όχι, γράψτε προς το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού, FSF, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.

Το κείμενο της Άδειας μπορεί επίσης να βρεθεί στον σύνδεσμο https://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html και στο αρχείο /usr/share/common-licenses/GPL-2 για Debian συστήματα.


Πίνακας Περιεχομένων

1. Εισαγωγή
1.1. Αναφέροντας σφάλματα για το παρόν κείμενο
1.2. Συνεισφέρετε αναφορές αναβάθμισης
1.3. Πηγές για το παρόν κείμενο
2. Τι είναι νέο στην έκδοση Debian 12
2.1. Υποστηριζόμενες αρχιτεκτονικές
2.2. Ενότητες της αρχειοθήκης
2.3. Τι καινούριο υπάρχει στη διανομή;
2.3.1. Desktop και γνωστά πακέτα
2.3.2. Περισσότερες μεταφρασμένες σελίδες εγχειριδίου
2.3.3. Νέα από το Μείγμα Debian Med
2.3.4. Νέα από το Μείγμα Debian Astro
3. Σύστημα Εγκατάστασης
3.1. Τι είναι καινούριο στο σύστημα εγκατάστασης;
3.2. Εικόνες για Container και Εικονικές Μηχανές
4. Αναβαθμίσεις από την έκδοση 11 (bullseye)
4.1. Προετοιμασία για την αναβάθμιση
4.1.1. Δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας για οποιαδήποτε δεδομένα ή αρχεία ρυθμίσεων
4.1.2. Ενημερώστε τους χρήστες εκ των προτέρων.
4.1.3. Προετοιμαστείτε για χρόνο διακοπής των υπηρεσιών
4.1.4. Προετοιμαστείτε για επανάκτηση
4.1.5. Προετοιμάστε ένα ασφαλές περιβάλλον για την αναβάθμιση
4.2. Ξεκινήστε με ένα «καθαρό» Debian
4.2.1. Αναβάθμιση στην έκδοση 11 (bullseye)
4.2.2. Κάντε την αναβάθμιση στην πιο πρόσφατη "σημειακή" (point) έκδοση
4.2.3. Debian Backports
4.2.4. Προετοιμάστε την βάση δεδομένων των πακέτων
4.2.5. Αφαιρέστε τα παρωχημένα πακέτα
4.2.6. Αφαιρέστε πακέτα που δεν ανήκουν στο Debian
4.2.7. Αφαιρέστε οποιαδήποτε αρχεία ρυθμίσεων έχουν ξεμείνει.
4.2.8. Οι ενότητες non-free και non-free-firmware
4.2.9. Η ενότητα των προτεινόμενων αναβαθμίσεων (proposed-updates)
4.2.10. Ανεπίσημες πηγές πακέτων
4.2.11. Απενεργοποίηση του APT pinning
4.2.12. Ελέγξτε αν είναι εγκατεστημένο το gpgv
4.2.13. Ελέγξτε την κατάσταση των πακέτων
4.3. Προετοιμασία των αρχείων source-list του APT
4.3.1. Προσθήκη διαδικτυακών πηγών του APT
4.3.2. Προσθήκη πηγών του APT από έναν τοπικό καθρέφτη
4.3.3. Προσθήκη πηγών του APT από οπτικά μέσα
4.4. Αναβάθμιση πακέτων
4.4.1. Καταγράψτε την συνεδρία
4.4.2. Επικαιροποίηση της λίστας πακέτων
4.4.3. Βεβαιωθείτε ότι έχετε επαρκή χώρο για την αναβάθμιση
4.4.4. Σταματήστε τα συστήματα παρακολούθησης
4.4.5. Ελάχιστη αναβάθμιση του συστήματος
4.4.6. Αναβάθμιση του συστήματος
4.5. Πιθανά ζητήματα στη διάρκεια της αναβάθμισης
4.5.1. Η πλήρης αναβάθμιση full-upgrade αποτυγχάνει με το μήνυμα «Αδύνατη η πραγματοποίηση άμεσης διαμόρφωσης»
4.5.2. Αναμενόμενες αφαιρέσεις
4.5.3. Αντιθέσεις ή βρόγχοι Προ-εξαρτήσεων (Pre-Depends loops)
4.5.4. Αντιθέσεις αρχείων
4.5.5. Αλλαγές ρυθμίσεων
4.5.6. Αλλαγή συνεδρίας σε κονσόλα
4.6. Αναβάθμιση του πυρήνα και συναφών πακέτων
4.6.1. Εγκατάσταση ενός μεταπακέτου πυρήνα
4.7. Προετοιμασία για την επόμενη έκδοση σε κυκλοφορία
4.7.1. Καθάρισμα των πακέτων που έχουν αφαιρεθεί
4.8. Παρωχημένα πακέτα
4.8.1. Μεταβατικά εικονικά (dummy) πακέτα
5. Ζητήματα που θα πρέπει να έχετε υπόψιν για την έκδοση bookworm
5.1. Συγκεκριμένα αντικείμενα της αναβάθμισης για την έκδοση bookworm
5.1.1. Το μη-ελεύθερο υλισμικό μετακινήθηκε στη δική του συνιστώσα στην αρχειοθήκη
5.1.2. Αλλαγές σε πακέτα που καθοριζουν το ρολόι του συστήματος
5.1.3. Το σύστημα ρυθμίσεων Puppet αναβαθμίστηκε στην έκδοση 7
5.1.4. Το youtube-dl αντικαταστήθηκε με το yt-dlp
5.1.5. Διαφορετικές εκδόσεις του Fcitx δεν μπορούν πλέον να εγκατασταθούν από κοινού
5.1.6. MariaDB package names no longer include version numbers
5.1.7. Αλλαγές στο σύστημα logging
5.1.8. Αλλαγές του rsyslog που επηρεάζουν αναλυτές αρχείων καταγραφής όπως το logcheck
5.1.9. Το rsyslog δημιουργεί λιγότερα αρχεία καταγραφής
5.1.10. Η αναβάθμιση του slapd ίσως απαιτήσει παρέμβαση με το χέρι
5.1.11. Το GRUB δεν εκτελεί πλέον το os-prober εξ ορισμού
5.1.12. Το GNOME έχει μειώσει την υποστήριξη προσβασιμότητας για αναγνώστες οθόνης.
5.1.13. Αλλαγές στις ρυθμίσεις του polkit
5.1.14. A «merged-/usr» is now required
5.1.15. Unsupported upgrades from buster fail on libcrypt1
5.1.16. Πράγματα που πρέπει να κάνετε μετά τη αναβάθμιση και πριν την επανεκκίνηση
5.2. Πράγματα που δεν περιορίζονται στη διαδικασία αναβάθμισης
5.2.1. Περιορισμοί στην υποστήριξη ασφάλειας
5.2.2. Οι μεταγλωττιστές (Interpreters) της Python είναι μαρκαρισμέμοι ως εξωτερικά διαχειρίσιμοι
5.2.3. Περιορισμένη κωδικοποίηση/αποκωδικοποίηση βίντεο με χρήση επιτάχυνσης-υλικού στο VLC
5.2.4. Το systemd-resolved έχει διαχωριστεί σε ένα ξεχωριστό πακέτο
5.2.5. Το systemd-boot έχει διαχωριστεί σε ένα ξεχωριστό πακέτο
5.2.6. Το systemd-journal-remote δεν χρησιμοποιεί πλέον το GnuTLS
5.2.7. Εκτεταμένες αλλαγές στο adduser για την έκδοση bookworm
5.2.8. Προβλέμιμη ονομασία για τις διεπαφές δικτύου του Xen
5.2.9. Αλλαγές στον τρόπο που χειρίζεται το dash το σύμβολο circumflex (^)
5.2.10. netcat-openbsd supports abstract sockets
5.3. Παλαίωση και κατάργηση
5.3.1. Αξιοσημείωτα παρωχημένα πακέτα
5.3.2. Παρωχημένες συνιστώσες για την έκδοση bookworm
5.4. Γνωστά εξαιρετικά σοβαρά σφάλματα
6. Περισσότερες πληροφορίες για το Debian
6.1. Περαιτέρω διάβασμα
6.2. Βρίσκοντας βοήθεια
6.2.1. Λίστες αλληλογραφίας
6.2.2. Internet Relay Chat
6.3. Αναφέροντας σφάλματα
6.4. Συνεισφέροντας στο Debian
A. Διαχειριστείτε το σύστημά σας με την έκδοση bullseye πριν από την αναβάθμιση
A.1. Αναβαθμίζοντας το σύστημά σας που έχει την έκδοση bullseye
A.2. Ελέγχοντας τα αρχεία πηγών (source-list) του APT
A.3. Performing the upgrade to latest bullseye release
A.4. Αφαίρεση παρωχημένων αρχείων ρύθμισης
B. Άτομα που έχουν συνεισφέρει στις Σημειώσεις Έκδοσης
Ευρετήριο
γλωσσάριο