2.5. Vereisten inzake geheugen en schijfruimte

U heeft minstens 178MB geheugen nodig en minimum-fs-size; schijfruimte om een normale installatie te kunnen uitvoeren. Merk op dat dit behoorlijk minimale hoeveelheden zijn. Raadpleeg voor meer realistische cijfers Paragraaf 3.4, “Voldoen aan de minimale vereisten op het gebied van hardware”.

De installatie op systemen met minder geheugen[2] of minder schijfruimte kan mogelijk zijn, maar wordt enkel aangeraden aan ervaren gebruikers.[2] Installatie-images die het grafische installatieprogramma ondersteunen hebben meer geheugen nodig dan images die enkel het tekstueel installatieprogramma ondersteunen en moeten niet gebruikt worden op systemen met minder geheugen dan 178MB. Indien u de keuze heeft tussen het opstarten van het tekstueel of het grafische installatieprogramma, zou u op dergelijke systemen het eerste moeten kiezen.