4.1. Officielle Debian GNU/Linux cd/dvd-rom-sæt

Den bedste måde at installere Debian GNU/Linux er fra det officielle Debian cd/dvd-rom-sæt. Du kan købe et sæt fra en leverandør (se cd-leverandørsiden). Du kan også hente cd/dvd-rom-aftrykket fra et Debian-spejl og lave dit eget sæt, hvis du har en hurtig netværksforbindelse og en cd/dvd-brænder (se Debians cd-side og Debians cd-OSS). Hvis du har et Debian cd/dvd-sæt og cd'er/dvd'er kan opstartes på din maskine , hvilket er tilfældet for alle moderne pc'er, så kan du gå direkte til Kapitel 5, Opstart af installationssystemet. Der er brugt en stor indsats for at sikre at de mest anvendte filer er på den første cd eller dvd, så en installation af basissystemet kan udføres kun med den første dvd eller - i begrænset omfang - selv med den første cd.

Da cd'er har en ret så begrænset kapacitet efter nutidens standarder, kan ikke alle grafiske skrivebordsmiljøet installeres kun med den første cd; for nogle skrivebordsmiljøet kræver en cd-installation enten netværksforbindelse under installationen for at hente de resternede filer eller yderligere cd'er.

Hvis din maskine ikke understøtter cd-opstart (kun relevant på meget gamle pc-systemer), men du har et cd-sæt, så kan du bruge en alternativ strategi såsom harddisk, usb-drev, net-opstart, eller manuelt indlæse kernen fra cd'en for her i starten at få gang i systeminstallationsprogrammet. Filerne du skal bruge til at starte op med andre metoder er også på cd'en; Debian-netværksarkivet og cd-mappeorganisationen er identisk. Så når arkivfilstier angives nedenfor for bestemte filer du skal bruge til at starte op, så skal du kigge efter disse filer i de samme mapper og undermapper på din cd.

Når installationsprogrammet er startet op, så vil det hente alle de andre nødvendige filer fra cd'en.

Hvis du ikke har et cd-sæt, så skal du hente installationsprogrammets systemfiler og placere dem på harddisk eller usb-drev eller en computer med internetforbindelse så de kan brugs til at starte installationsprogrammet op.