4.3. Forberedning af filer for opstart via USB-hukommelsesdrev

For at forberede USB-drevet, så skal du bruge et system hvor GNU/Linux allerede er installeret og hvor USB er understøttet. Med nuværende GNU/Linux-systemer vil USB-drevet automatisk blive genkendt når det indsættes. Hvis ikke bør du kontrollere om usb-storage-kernemodulet er indlæst. Når USB-drevet indsættes, så vil det blive lagt på en enhed navngivet /dev/sdX, hvor X er et bogstav i intervallet a-z. Du bør kunne se hvilken enhd USB-drevet blev lagt på ved at køre kommandoen dmesg efter indsættelse. For at skrive til dit drev skal du måske stille på skrivebeskyttelsesknappen.

[Advarsel] Advarsel

Procedurerne beskrevet i dette afsnit vil fjerne alt på enheden! Vær sikker på at du bruger det korrekt enhedsnavn for dit USB-drev. Hvis du bruger dne forkerte enhed kan resultatet være at al information på for eksempel en harddisk mistes.

4.3.1. Forberedning af et USB-drev via en hybrid cd eller et dvd-aftryk

Debian cd- og dvd-aftryk kan nu skrives direkte på et USB-drev, hvilket er en meget nem måde at lave et USB-drev, der kan opstartes fra. Vælg et cd- eller dvd-aftryk (såsom netinst, cd-1, dvd-1 eller netboot), som vil passe på dit USB-drev. Se Afsnit 4.1, “Officielle Debian GNU/Linux cd/dvd-rom-sæt” for hvordan du får fat i et cd- eller dvd-aftryk.

Alternativt kan du for meget små USB-drev på kun nogle få megabyte hente aftrykket mini.iso fra mappen netboot (på placeringen nævnt i Afsnit 4.2.1, “Her kan du finde installationsaftryk”).

Cd eller dvd-aftrykket du vælger skal skrives direkte til USB-drevet, og overskrive dets nuværende indhold. For eksempel kan du med et eksisterende GNU/Linux-system skrive cd- eller dvd-aftrykket til et USB-drev som i det følgende, efter at du har sikret dig at drevet er afmonteret:

# cp debian.iso /dev/sdX
# sync

Redskabet win32diskimager kan bruges under andre operativsystemer til at kopiere aftrykket.

[Vigtigt] Vigtigt

Aftrykket skal skrives til whole-disk-enheden og ikke en partition, f.eks. /dev/sdb og ikke 7dev/sdb1. Brug ikke værktøjer såsom unetbootin som ændrer aftrykket.

[Vigtigt] Vigtigt

En simpel skrivning af cd- eller dvd-aftrykket til USB bør fungere fint for de fleste brugere. De andre muligheder er mere komplekse og hovedsagelig for folk med specielle behov.

Hybridaftrykket på drevet bruger ikke al lagerplads, så kan være en overvejelse værd at bruge den ledige plads til firmware-filer eller pakker eller andre filer efter dit eget valg. Dette kan være nyttigt, hvis du kun har et drev eller bare ønsker at have alt på en enhed.

Opret endnu en FAT-partition på drevet, monter partitionen og kopier eller udpak firmwaren til den. For eksempel:

# mount /dev/sdX2 /mnt
# cd /mnt
# tar zxvf /path/to/firmware.tar.gz
# cd /
# umount /mnt

Du har skrevet mini.iso til USB-drevet. I dette tilfælde skal den anden partition ikke oprettes da, meget passende, den allerede vil være til stede. Fjernelse og isættelse af USB-drevet bør gøre de to partitioner synlige.

4.3.2. Manuelt kopiere filer til USB-drevet

En alternativ måde at opsætte dit USB-drev er manuelt at kopiere installationsprogrammets filer, og også et cd-aftryk til drevet. Bemærk at USB-drevet skal være på mindst 1 GB (mindre opsætninger er muliger hvis du følger Afsnit 4.3.3, “Manuelt kopiere filer til USB-drevet — den fleksible måde”).

Der er en alt i en-fil hd-media/boot.img.gz som indeholder alle installationsprogrammets filre (inklusive the kernen) samt syslinux og dets konfiguration file .

Bemærk dog, selvom det er nemt, at denne metode har en stor ulempe: Den logiske størrelse på enheden vil være begrænset til 1 GB, selv hvis kapaciteten på USB-drevet er større. Du skal partitionere USB-drevet igen og oprette nye filsystemer for at få den fulde kapacitet tilbage, hvis du ønsker at bruge den til andre formål.

For at bruge dette aftryk udtrækkes det direkte til dit USB-drev:

# zcat boot.img.gz > /dev/sdX

Derefter monteres USB-hukommelsesdrevet (mount /dev/sdX /mnt), som nu vil have et FAT-filsystem på sig og kopier et Debian ISO-aftryk (netinst eller fuld cd) til den. Afmonter drevet (umount /mnt) og du er færdig.

4.3.3. Manuelt kopiere filer til USB-drevet — den fleksible måde

Hvis du ønsker højere fleksibilitet eller bare ønsker at vide, hvad der foregår, så kan du bruge en af de følgende metoder til at placere filerne på dit drev. En af fordelene ved denne metode er at — hvis kapaciteten på dit USB-drev er stor nok — så kan du kopiere ethvert ISO-aftryk eller endda et dvd-aftryk til drevet.

4.3.3.1. Partitionering af USB-drevet

Vi vil vise hvordan hukommelsesdrevet opsættes til at bruge den første partition, i stedet for hele enheden.

[Bemærk] Bemærk

Da de fleste USB-drev kommer prækonfigurede med en enkel FAT16-partition, så skal du sandsynligvis ikke partitioner eller formatere drevet igen. Hvis du alligevel skal gøre dette, så brug cfdisk eller et andet partitioneringsværktøj til at oprette en FAT16-partition[3], installer en MBR via:

# install-mbr /dev/sdX

Kommandoen install-mbr er indeholdt i Debian-pakken mbr. Opret så filsystemet med:

# mkdosfs /dev/sdX1

Vær opmærksom på at bruge det korrekte enhedsnavn for dit USB-drev. Kommandoen mkdosfs er indeholdt i Debian-pakken dosfstools.

For at starte kernen efter opstart fra USB-drevet, vil vi placere en opstartsindlæser på drevet. Selvom enhver opstartsindlæser (f.eks. lilo) bør fungere, er det nemt at bruge syslinux, da den bruger en FAT16-partition og kan konfigureres om ved bare at redigere en tekstfil. Ethvert operativsystem som understøtter FAT-filsystemet kan bruges til at lave ændringer til konfigurationen af opstartsindlæseren.

For at placere syslinux på FAT16-partitionen på dit USB-drev, så installer pakkerne syslinux og mtools på dit system, og udfør:

# syslinux /dev/sdX1

Igen husk at sikre dig, at du bruger det korrekte enhedsnavn. Partitionen må ikke være monteret når syslinux startes. Denne procedure skriver en opstartssektor til partionen og opretter filen ldlinux.sys, som indeholder koden for opstartsindlæseren.

4.3.3.2. Tilføjelse af installationsprogrammets aftryk

Monter partitionen (mount /dev/sdX1 /mnt) og kopier de følgende installationsaftryksfiler til drevet:

  • vmlinuz eller linux (kernel binary)

  • initrd.gz (initial ramdisk image)

Du kan vælge mellem enten den tekstbaserede eller grafiske version af installationsprogrammet. Den sidste kan findes i undermappen gtk. Hvis du ønsker at omdøbe filerne, så bemærk venligst at syslinux kun kan behandle DOS-filnavne (8.3).

Derefter bør du oprette en konfigurationsfil syslinux.cfg, der som minimum skal indeholde de to følgende linjer (ændr navnet på kernens binær fil til linux hvis du brugte et netboot-aftryk:

default vmlinuz initrd=initrd.gz

For det grafiske installationsprogram bør du tilføje vga=788 til den anden linje. Andre parametre kan tilføjes som ønsket.

For at aktivere opstartsprompten til at acceptere yderligere parametertilføjelse, tilføjes en linje prompt 1.

Hvis du anvendte et hd-media-aftryk, så bør du kopiere ISO-filen for et Debian-ISO-aftryk[4] ned på drevet. Når du er færdig, afmonter USB-drevet (umount /mnt).[3] Glem ikke at angive opstartsflaget bootable.

[4] Du kan bruge enten en netinst eller et fuld cd-aftryk (se Afsnit 4.1, “Officielle Debian GNU/Linux cd/dvd-rom-sæt”). Vær sikker på at vælge et som passer. Bemærk at netboot mini.iso-aftrykket ikke er brugbar til dette formål.