4.4. Bestanden voorbereiden om vanaf een harde schijf op te starten

Het installatiesysteem kan opgestart worden met opstartbestanden die op een bestaande partitie van een harde schijf geplaatst worden. Die worden dan gelanceerd ofwel vanuit een ander besturingssysteem, ofwel door rechtstreeks vanuit het BIOS een opstartlader aan te roepen.

Met deze techniek kunt u een complete en zuivere netwerk-installatie realiseren. Dit vermijdt alle rompslomp van verwijderbare media, zoals het zoeken en branden van CD-images of het gevecht met de veel te talrijke en onbetrouwbare diskettes.

4.4.1. Het opstarten van het installatiesysteem vanaf een harde schijf in Linux met behulp van LILO of GRUB

In dit deel wordt uitgelegd hoe u met behulp van LILO of GRUB een nieuw systeem kunt toevoegen aan een bestaand Linux-systeem of hoe u zelfs dat bestaand systeem kunt vervangen.

Beide opstartladers ondersteunen bij het opstarten niet enkel het in het geheugen laden van de kernel, maar ook van een schijf-image. Deze kan door de kernel gebruikt worden als root-bestandssysteem.

Kopieer de volgende bestanden vanuit de Debian archieven naar een geschikte plaats op uw harde schijf (merk op dat LILO niet kan opstarten van bestanden op een NTFS-bestandssysteem), bijvoorbeeld in een map /boot/newinstall/.

  • vmlinuz (het binaire kernel-bestand)

  • initrd.gz (ramschijf-image)

Om tot slot de opstartlader te configureren, gaat u te werk zoals beschreven in Paragraaf 5.1.5, “Opstarten vanuit Linux met behulp van LILO of GRUB.

4.4.2. Het opstarten van het installatiesysteem vanaf een harde schijf vanuit DOS met loadlin

In dit deel wordt uitgelegd hoe u de harde schijf voorbereidt om het installatiesysteem op te starten vanuit DOS met loadlin.

Kopieer de volgende mappen van een Debian CD-image naar c:\.

  • /install.amd (het binaire kernel-bestand en het ramschijf-image)

  • /tools (het gereedschap loadlin)