5.1. Ξεκινώντας τον εγκαταστάτη στην αρχιτεκτονική 64-bit PC

[Προειδοποίηση] Προειδοποίηση

Αν έχετε οποιοδήποτε άλλα λειτουργικά συστήματα στο σύστημά σας που επιθυμείτε να διατηρήσετε (διαμόρφωση διπλής εκκίνησης), θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχουν τερματιστεί κανονικά πριν την εκκίνηση του εγκαταστάτη. Η εγκατάσταση ενός λειτουργικού συστήματος ενώ κάποιο άλλο βρίσκεται σε κατάσταση "νάρκης" (hibernation) (είναι σε "αναστολή" (suspension) στον δίσκο) μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα την απώλεια ή άλλη ζημιά στην κατάσταση του συστήματος υπό αναστολή και οι οποίες θα μπορούσαν να προκαλέσουν προβλήματα κατά την επανεκκίνησή του.

[Σημείωση] Σημείωση

Για πληροφορίες σχετικά με την εκκίνηση του γραφικού εγκαταστάτη δείτε το Τμήμα 5.1.8, «The Graphical Installer».

5.1.1. Εκκίνηση από USB stick μνήμης

If your computer will boot from USB, this will probably be the easiest route for installation. Assuming you have prepared everything from Τμήμα 3.6.2, «Επιλογή συσκευής εκκίνησης» and Τμήμα 4.3, «Προετοιμασία Αρχείων για Εκκίνηση από ένα USB Stick μνήμης», just plug your USB stick into some free USB connector and reboot the computer. The system should boot up, and unless you have used the flexible way to build the stick and not enabled it, you should be presented with a graphical boot menu (on hardware that supports it). Here you can select various installer options, or just hit Enter.

5.1.2. Εκκίνηση από CD-ROM

Αν έχετε ένα τέτοιο σετ και αν το μηχάνημά σας υποστηρίζει απευθείας εκκίνηση από το CD τότε είστε εντάξει! Απλά ρυθμίστε το σύστημά σας για εκκίνηση από το CD όπως περιγράφεται στην ενότητα Τμήμα 3.6.2, «Επιλογή συσκευής εκκίνησης», βάλτε το CD σας στη συσκευή, επανεκκινήστε και προχωρήστε στο επόμενο κεφάλαιο.

Σημειώστε ότι κάποιες συσκευές CD πιθανόν να απαιτούν συγκεκριμένους οδηγούς και έτσι να μην είναι προσβάσιμες στα πρώτα στάδια της εγκατάστασης. Αν συμβεί λοιπόν ο συνηθισμένος τρόπος εκκίνησης από το CD να μην δουλέψει για το σύστημά σας,ξαναεπισκεφθείτε το κεφάλαιο αυτό και διαβάστε για πιθανούς εναλλακτικούς πυρήνες και μεθόδους εγκατάστασης που ίσως δουλέψουν στην περίπτωσή σας.

Even if you cannot boot from CD-ROM, you can probably install the Debian system components and any packages you want from CD-ROM. Simply boot using a different medium and when it's time to install the operating system, base system, and any additional packages, point the installation system at the CD-ROM drive.

Αν έχετε προβλήματα κατά την εκκίνηση, δείτε το Τμήμα 5.4, «Ανίχνευση λαθών της Διαδικασίας Εγκατάστασης ».

5.1.3. Εκκίνηση από Windowse

Για να ξεκινήσετε τον εγκαταστάτη από τα Windows, μπορείτε είτε να

Αν χρησιμοποιείτε ένα CD ή DVD εγκατάστασης, θα πρέπει να ξεκινήσει αυτόματα ένα πρόγραμμα προ-εγκατάστασης καθώς εισάγετε τον δίσκο στο σύστημα. Σε περίπτωση που τα Windows δεν ξεκινούν αυτόματα τον δίσκο ή αν χρησιιμοποιείτε ένα κλειδί USB, μπορείτε να εκτελέσετε το πρόγραμμα με το χέρι, πηγαινοντας στη συσκευή και τρέχοντας την εντολή setup.exe.

Μετά την εκκίνηση του προγράμματος, θα σας γίνουν μερικές προκαταρκτικές ερωτήσεις και το σύστημα θα προετοιμαστεί για επανεκκίνηση στον εγκαταστάτη του Debian GNU/Linux.

5.1.4. Εκκίνηση από το DOS με loadlin

Εκκινήσετε στο DOS (όχι στα Windows). Για να το κάνετε αυτό, ξεκινήστε για παράδειγμα από έναν δίσκο ανάκτησης ή διαγνωστικών.

Αν έχετε πρόσβαση στο CD εγκατάστασης, αλλάξτε την τρέχουσα συσκευή στη συσκευή CD-ROM, πχ. e.g.

d:

διαφορετικά βεβαιωθείτε ότι έχετε προετοιμάσει ήδη τον σκληρό σας δίσκο με τον τρόπο που εξηγείται στην ενότητα Τμήμα 4.4.2, «Εκκίνηση του εγκαταστάτη στον σκληρό δίσκο από DOS με χρήση του loadlin», και αλλάξτε την τρέχουσα συσκευή σε αυτήν του δίσκου αν είναι απαραίτητο.

Μεταβείτε στον υποκατάλογο του τύπου που επιλέξατε, πχ.,

cd \install.amd

Αν προτιμάτε να χρησιμοποιήσετε τον γραφικό εγκαταστάτη, πηγαίνετε στον υποκατάλογο gtk.

cd gtk

Στη συνέχεια, εκτελέστε το install.bat. Ο πυρήνας θα φορτωθεί και θα ξεκινήσει το σύστημα εγκατάστασης.

5.1.5. Εκκίνηση από το Linux χρησιμοποιώντας LILO ή GRUB

Για να ξεκινήσετε τον εγκαταστάτη από τον σκληρό δίσκο θα πρέπει πρώτα να κατεβάσετε και να τοποθετήσετε τα απαραίτητα αρχεία όπως περιγράφεται στην ενότητα Τμήμα 4.4, «Προετοιμασία των αρχείων για Εκκίνηση από Σκληρό Δίσκο».

Αν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τον σκληρό δίσκο μόνο για την εκκίνηση και στη συνέχεια να κατεβάσετε ο,τιδήποτε άλλο από το δίκτυο, θα πρέπει να κατεβάσετε το αρχείο netboot/debian-installer/amd64/initrd.gzκαι τον αντίστοιχο πυρήνα netboot/debian-installer/amd64/linux. Αυτό θα σας επιτρέψει να επαναδιαμερίσετε τον δίσκο από τον οποίο θα εκκινήσετε τον εγκαταστάτη, αν και θα πρέπει να κάνετε κάτι τέτοιο με προσοχή.

Εναλλακτικά, αν σκοπεύετε να διατηρήσετε αμετάβλητη μια υπάρχουσα κατάτμηση στον σκληρό δίσκο κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο hd-media/initrd.gz και τον πυρήνα του, καθώς και να αντιγράψετε την εικόνα iso ενός CD (ή DVD) στον δίσκο (βεβαιωθείτε ότι το αρχείο έχει κατάληξη .iso). Ο εγκαταστάτης μπορεί τότε να εκκινηθεί από τον δίσκο και να κάνει την εγκατάσταση από την εικόνα του CD/DVD χωρίς την ανάγκη πρόσβασης στο δίκτυο.

Για το LILO, θα πρέπει να ρυθμίσετε δυο ουσιαστικά στοιχεία στο αρχείο /etc/lilo.conf:

 • να φορτώσει τον εγκαταστάτη initrd.gz κατά τη διάρκεια της εκκίνησης.

 • να κάνετε τον πυρήνα vmlinuz να χρησιμοποιήσει έναν δίσκο RAM σαν το ριζικό τμήμα του δίσκου.

Εδώ είναι ένα παράδειγμα αρχείου /etc/lilo.conf:

image=/boot/newinstall/vmlinuz
    label=newinstall
    initrd=/boot/newinstall/initrd.gz 

Για περισσότερες λεπτομέρειες, αναφερθείτε στις σελίδες χρήσης των initrd(4) και lilo.conf(5). Τρέξτε τώρα το lilo και επανεκκινήστε.

Η διαδικασία για το GRUB1 είναι παρόμοια. Εντοπίστε το αρχείο menu.lst στον κατάλογο /boot/grub/ (μερικές φορές στον κατάλογο/boot/boot/grub/), και προσθέστε το παρακάτω για τον εγκαταστάτη, για παράδειγμα (υποθέτοντας ότι ο κατάλογος /boot βρίσκεται στην πρώτη κατάτμηση του πρώτου δίσκου του συστήματος):

title New Install
root  (hd0,0)
kernel /boot/newinstall/vmlinuz
initrd /boot/newinstall/initrd.gz

Η διαδικασία για το GRUB2 είναι αρκετά παρόμοια. Το αρχείο ονομάζεται grub.cfg αντί για menu.lst. Μια σχετική γραμμή για τον εγκαταστάτη θα μπορούσε να είναι για παράδειγμα:

menuentry 'New Install' {
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='(hd0,msdos1)'
linux /boot/newinstall/vmlinuz
initrd /boot/newinstall/initrd.gz
}

Από το σημείο αυτό και μετά δεν πρέπει να υπάρχει διαφορά ανάμεσα του GRUB και του LILO.

5.1.6. Εκκίνηση μέσω TFTP

H εκκίνηση από το δίκτυο προαπαιτεί ότι διαθέτετε μια δικτυακή σύνδεση και έναν δικτυακό TFTP server εκκίνησης (και πιθανόν επίσης έναν εξυπηρετητή DHCP, RARP, ή BOOTP για αυτόματη ρύθμιση του δικτύου).

The server-side setup to support network booting is described in Τμήμα 4.5, «Προετοιμασία Αρχείων για δικτυακή εκκίνηση με TFTP».

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να κάνετε μια εκκίνηση με TFTP στην αρχιτεκτονική i386.

5.1.6.1. Κάρτα δικτύου ή μητρική που υποστηρίζουν PXE

Πιθανόν η κάρτα δικτύου σας (Network Interface Card) ή η μητρική σας να παρέχουν τη λειτουργία εκκίνησης με PXE. Αυτή είναι μια νέα υλοποίηση από την Intel™ της εκκίνησης με TFTP. Αν αυτό συμβαίνει, πιθανόν να μπορείτε να ρυθμίσετε το BIOS του συστήματος σας ώστε να εκκινεί από το δίκτυο.

5.1.6.2. Κάρτα δικτύου (NIC) με δικτυακή bootROM

Υπάρχει περίπτωση η κάρτα δικτύου σας να παρέχει πιθανόν τη δυνατότητα εκκίνησης με TFTP.

5.1.6.3. Etherboot

Tο etherboot project διαθέτει δισκέττες εκκίνησης και ίσως ακόμα bootroms που να πραγματοποιούν μια εκκίνηση με TFTPboot.

5.1.7. Η οθόνη εκκίνησης

When the installer boots, you should be presented with a friendly graphical screen showing the Debian logo and a menu:

Debian GNU/Linux installer boot menu

Graphical install
Install
Advanced options       >
Help
Install with speech synthesis

[Σημείωση] Σημείωση

This graphical screen will look very slightly different depending on how your computer has booted (BIOS or UEFI), but the same options will be shown.

Depending on the installation method you are using, the «Graphical install» option may not be available. Bi-arch images additionally have a 64 bit variant for each install option, right below it, thus almost doubling the number of options.

For a normal installation, select either the «Graphical install» or the «Install» entry — using either the arrow keys on your keyboard or by typing the first (highlighted) letter — and press Enter to boot the installer. The «Graphical install» entry is already selected by default.

Η επιλογή «Προχωρημένες επιλογές» παρέχει πρόσβαση σε ένα δεύτερο μενού επιτρέπει την εκκίνηση του εγκαταστάτη σε κατάσταση "ειδικού", σε κατάσταση "διάσωσης" και σε αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις.

If you wish or need to add any boot parameters for either the installer or the kernel, press Tab (BIOS boot), or e then down arrow three times then end (UEFI boot). This will bring the boot command for the selected menu entry and allow you to edit it to suit your needs. The help screens (see below) list some common possible options. Press Enter (BIOS boot) or F10 (UEFI boot) to boot the installer with your options; pressing Esc will return you to the boot menu and undo any changes you made.

Το να επιλέξετε «Βοήθεια» από το μενού θα έχει σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση της πρώτης οθόνης βοήθειας που σας δίνει μια εποπτεία όλων των διαθέσιμων οθονών βοήθειας. Για να επιστρέψετε στο μενού εκκίνησης μετά την εμφάνιση της οθόνης βοήθειας, τυπώστε «μενού» στο προτρεπτικό εκκίνησης και πατήστε Enter. Όλες οι οθόνες βοήθειας έχουν ένα προτρεπτικό εκκίνησης στο οποίο μπορείτε να πληκτρολογήσετε την εντολή εκκίνησης:

Press F1 for the help index, or ENTER to boot:

Σε αυτό το προτρεπτικό βοήθειας μπορείτε απλά να πατήσετε το Enter για να ξεκινήσετε τον εγκαταστάτη με τις προκαθορισμένες επιλογές ή να εισάγετε μια συγκεκριμένη εντολή εκκίνησης και, προαιρετικά, παραμέτρους εκκίνησης. Ένας αριθμός τέτοιων παραμέτρων που μπορεί να σας είναι χρήσιμες μπορούν να βρεθούν στις διάφορες οθόνες βοήθειας. Αν όντως προσθέσετε οποιεσδήποτε παραμέτρους στην γραμμή εντολών εκκίνησης, βεβαιωθείτε ότι πληκτρολογείτε πρώτα τη μέθοδο εκκίνησης (η προεπιλεγμένη είναι install) και ένα κενό διάστημα πριν από την πρώτη παράμετρο (πχ. install fb=false).

[Σημείωση] Σημείωση

Στο σημείο αυτό υποτίθεται ότι το πληκτρολόγιο έχει την προκαθορισμένη διάταξη Αμερικανικών Αγγλικών. Αυτό σημαινει ότι αν το πληκτρολόγιό σας έχει μια διαφορετική (συγκεκριμένη για την γλώσσα σας) διάταξη, οι χαρακτήρες που θα εμφανίζονται στην οθόνη σας πιθανόν να διαφέρουν από αυτό που θα περιμένατε καθώς πληκτρολογείτε κάποιες παραμέτρους. Η Wikipedia έχει ένα σχήμα της διάταξης US του πληκτρολογίου στον σύνδεσμο schema of the US keyboard layout που μπορεί να χρησιμεύσει σαν αναφορά για την εύρεση των σωστών χαρακτήρων που πρέπει να χρησιμοποιηθούν.

[Σημείωση] Σημείωση

Αν χρησιμοποιείτε ένα σύστημα του οποίου τι BIOS έχει ρυθμιστεί ώστε να χρησιμοποιεί μια σειριακή κονσόλα, πιθανά να μην μπορείτε να δείτε την αρχική γραφική οθόνη κατά την εκκίνηση του εγκαταστάτη. Πιθανόν να μην δείτε ούτε το μενού εκκίνησης. Το ίδιο μπορεί να συμβεί αν κάνετε την εγκατάσταση του συστήματος μέσω κάποιας συσκευής απομακρυσμένης διαχείρισης που παρέχει μόνο ένα κειμενικό interface στην κονσόλα VGA. Παραδείγματα τέτοιων συσκευών περιλαμβάνουν την κονσόλα κειμένου του «integrated Lights Out» (iLO) της Compaq και το «Integrated Remote Assistant» (IRA) της HP.

Για να παρακάμψετε την οθόνη εκκίνησης του γραφικού περιβάλλοντος μπορείτε είτε να πατήσετε το Esc ώστε να πάρετε ένα προτρεπτικό εκκίνησης κειμένου ή (επίσης χωρίς να φαίνεται στην οθόνη) να πατήσετε το «H» και στη συνέχεια το Enter για να επιλέξετε την «Help» όπως περιγράφηκε προηγουμένως. Μετά από αυτό ό,τι πληκτρολογείτε θα εμφανίζεται στο προτρεπτικό. Για να αποτρέψετε την χρήση του framebuffer από τον εγκαταστάτη για το υπόλοιπο της εγκατάστασης, θα πρέπει επίσης να προσθέσετε την παράμετρο vga=normal fb=false στο προτρεπτικό εκκίνησης, όπως περιγράφεται στο κείμενο βοήθειας.

5.1.8. The Graphical Installer

The graphical version of the installer is only available for a limited number of architectures, including 64-bit PC . The functionality of the graphical installer is essentially the same as that of the text-based installer as it basically uses the same programs, but with a different frontend.

Although the functionality is identical, the graphical installer still has a few significant advantages. The main advantage is that it supports more languages, namely those that use a character set that cannot be displayed with the text-based «newt» frontend. It also has a few usability advantages such as the option to use a mouse, and in some cases several questions can be displayed on a single screen.

The graphical installer is available with all CD images and with the hd-media installation method. To boot the graphical installer simply select the relevant option from the boot menu. Expert and rescue mode for the graphical installer can be selected from the «Advanced options» menu. The previously used boot methods installgui, expertgui and rescuegui can still be used from the boot prompt which is shown after selecting the «Help» option in the boot menu.

There is also a graphical installer image that can be netbooted. And there is a special «mini» ISO image[5], which is mainly useful for testing.

Just as with the text-based installer it is possible to add boot parameters when starting the graphical installer.

[Σημείωση] Σημείωση

The graphical installer requires significantly more memory to run than the text-based installer: 229MB. If insufficient memory is available, it will automatically fall back to the text-based «newt» frontend.

If the amount of memory in your system is below 178MB, the graphical installer may fail to boot at all while booting the text-based installer would still work. Using the text-based installer is recommended for systems with little available memory.[5] The mini ISO image can be downloaded from a Debian mirror as described in Τμήμα 4.2, «Λήψη Αρχείων από τους Κατοπτριστές αρχείων του Debian». Look for netboot/gtk/mini.iso.