8.2. Indien u niet vertrouwd bent met Unix

Indien u niet vertrouwd bent met Unix, doet u er wellicht goed aan enkele boeken te gaan kopen en er wat in te lezen. Heel wat waardevolle informatie is ook te vinden in de Debian Referentiehandleiding. Deze lijst met Unix FAQ's bevat een aantal UseNet-documenten die een mooi historisch overzicht bieden.

Linux is een implementatie van Unix. Het Linux Documentation Project (LDP) verzamelt een aantal HOWTO's en online boeken die betrekking hebben op Linux. De meeste van die documenten kunnen ook lokaal op de computer geïnstalleerd worden. Daarvoor moet u gewoon het pakket doc-linux-html (de html-versie) of het pakketdoc-linux-text package (de ASCII-versie) installeren. U vindt de documenten nadien onder /usr/share/doc/HOWTO. Ook vertaalde versies van de LDP HOWTO's zijn als Debian pakket beschikbaar.