2.5. Krav för minne och diskplats

Du måste ha minst 31MB minne och 780MB hårddiskutrymme för att genomföra en normal installation. Observera att dessa siffror endast är ett absolut minimum. Se Avsnitt 3.4, ”Matcha minimikrav för maskinvara” för mer realistiska siffror.

Installation on systems with less memory or disk space available may be possible but is only advised for experienced users.