4.2. Descarregar fitxers de les rèpliques de Debian

Per trobar la rèplica mes pròxima (i possiblement la més ràpida), mireu la llista de rèpliques de Debian.

Quan descarregueu fitxers d'una rèplica de Debian, assegureu-vos que descarregueu els fitxers en mode binari, no en mode text ni en mode automàtic.

4.2.1. On trobar imatges d'instal·lació

Les imatges d'instal·lació estan ubicades en cada rèplica de Debian al directori debian/dists/stretch/main/installer-armhf/current/images/ — el MANIFEST llista cada imatge i el seu propòsit.

4.2.1.1. Fitxers d'instal·lació multiplataforma per a Armhf

Els fitxers d'instal·lació per a sistemes admesos pel nucli multiplataforma «armhf» (vegeu Secció 2.1.4, «Plataformes suportades per Debian/armhf») consisteixen en una imatge del nucli estàndard de Linux, una imatge del disc de memòria inicial de Linux i un arbre de dispositius («device-tree blob») específic del sistema. El nucli i el disc de memòria inicial per arrencar amb tftp està disponible a .../images/netboot/ i l'arbre de dispositius a .../images/device-tree/ . L'arxiu comprimit tipus «tar» per a preparar una memòria USB arrencable amb l'instal·lador està disponible a .../images/hd-media/ .

Imatges U-Boot per a diverses plataformes «armhf» estan disponibles a .../images/u-boot/ .