4.2. Hämta filer från Debian-speglar

För att hitta den närmaste (och kanske även den snabbaste) spegeln, se Hämta Debian från Internet.

När filer hämtas från en Debian-spegel via FTP så bör du se till att filerna hämtas i binärt läge, inte text eller automatiskt läge.

4.2.1. Var man får tag på installationsavbildningar

Installationsavbildningar finns på varje Debian-spegel i katalogen debian/dists/stretch/main/installer-armhf/current/images/MANIFEST listar varje avbild och dess funktion.

4.2.1.1. Armhf Multiplatform Installation Files

The installation files for systems supported by the armhf multiplatform kernel (see Avsnitt 2.1.4, ”Platforms supported by Debian/armhf”) consist of a standard Linux kernel image, a standard Linux initial ramdisk image and a system-specific device-tree blob. The kernel and the initial ramdisk image for tftp-booting can be obtained from .../images/netboot/ and the device-tree blob can be obtained from .../images/device-tree/ . The tar archive for creating a bootable USB stick with the installer can be obtained from .../images/hd-media/ .

U-boot images for various armhf platforms are available at .../images/u-boot/ .