8.2. Om du är nybörjare i Unix

Om du är nybörjare i Unix-världen bör du antagligen gå ut och köpa några böcker att läsa. En hel del värdefull information kan också hittas på Debianreferens. Den här listan av Unix FAQ innehåller ett antal av UseNet-dokument som ger trevliga historiska referenser.

Linux är en implementering av Unix. Linux Documentation Project (LDP) samlar ett antal HOWTO-dokument och onlineböcker relaterade till Linux. De flesta av dessa dokument kan installeras lokalt; installera helt enkelt paketet doc-linux-html (HTML-versioner) eller paketet doc-linux-text (ASCII-versioner) och se i /usr/share/doc/HOWTO. Internationella versioner av LDPs HOWTO-dokument finns också tillgängliga som Debian-paket.