N.B. Het origineel is recenter dan de vertaling.

Debian installeren 9.11

Debian 9 is vervangen door Debian 10 (buster). Sommige van de installatie-images hieronder zijn mogelijk niet langer beschikbaar of werken niet meer. Het wordt aanbevolen om in de plaats daarvan buster te installeren.