Installera Debian 9.13

För att installera Debian 9.13 (stretch), hämta någon av följande avbildningar (alla i386 och amd64 CD/DVD-avbildningar kan även användas på USB-minnen):

netinst CD-avbildning (i allmänhet 150-280 MB)

Blu-ray (via jigdo)

andra avbildningar (netboot, flexibelt usb-minne, osv.)

Om någon av hårdvaran i ditt system kräver att icke-fria fastprogram (firmware) läses in tillsammans med drivrutinen kan du använda en av tarbollarna med vanliga fastprogrampaket eller hämta en inofficiell avbildning som inkluderar dessa icke-fria fastprogram. Instruktioner om hur du använder tarbollarna och allmän information om hur du läser in fastprogram under en installation kan hittas i installationsguiden (se dokumentation nedan).

netinst (i allmänhet 240-290 MB) icke-fria CD-avbildningar med fastprogram

Kommentarer

Dokumentation

Om du endast kommer att läsa ett dokument innan du installerar, läs Installationshjälp, en snabb genomgång av installationsprocessen. Annan användbar dokumentation är:

Errata

Detta är en lista på kända problem i installeraren som kommer med Debian 9.13. Om du har haft problem med att installera Debian och inte kan se ditt problem i listan nedan, vänligen skicka en installationsrapport och beskriv problemet eller kolla i wikin efter andra kända problem.

Errata för utgåva 9.0

pkgsel installerade inte uppdateringar med ABI-förändringar (som standard)
Felrapport #908711: Under installation med nätverkskällor aktiverade inkluderar installerade säkerhetsuppdateringar inte uppdateringar som beror på nya binärpaket på grund av en ABI-förändring i kärnan eller bibliotek.
Status: Detta har korrigerats i 9.6
APT var sårbar för ett man-in-the-middle-angrepp.
Ett fel i APT HTTP-transportmetoden (CVE-2019-3462) kunde exploateras av en angripare placerad som en man-in-the-middle mellan APT och en spegling för att orsaka installation av ytterligare, illasinnade, paket.
Detta kan lindras genom att inaktivera användning av nätverket under initial installation och sedan uppgradera genom att följa instruktionerna i DSA-4371.
Status: Detta har rättats i 9.7