Debian 9 -- Errata

Säkerhetsproblem

Debians säkerhetsgrupp ger ut uppdateringar till paket i den stabila utgåvan där de har identifierat problem relaterade till säkerhet. Vänligen se säkerhetssidorna för information om potentiella säkerhetsproblem som har identifierats i Stretch.

Om du använder APT, lägg till följande rad i /etc/apt/sources.list för att få åtkomst till de senaste säkerhetsuppdateringarna:

  deb http://security.debian.org/ stretch/updates main contrib non-free

Kör apt-get update efter detta, följt av apt-get upgrade.

Punktutgåvor

Ibland, när det gäller kritiska problem eller säkerhetsuppdateringar, uppdateras utgåvedistributionen. I allmänhet indikeras detta som punktutgåvor.

Se förändringsloggen för detaljer om ändringar mellan 9.0 och 9.13.

Rättningar till den utgivna stabila utgåvan går ofta genom en utökad testningsperiod innan de accepteras i arkivet. Dock, så finns dessa rättningar tillgängliga i mappen dists/stretch-proposed-updates i alla Debianarkivspeglingar.

Om du använder APT för att uppdatera dina paket kan du installera de föreslagna uppdateringarna genom att lägga till följande rad i /etc/apt/sources.list:

  # föreslagna tillägg för en punktutgåva till Debian 9
  deb http://ftp.us.debian.org/debian stretch-proposed-updates main contrib non-free

Kör apt-get update efter detta, följt av apt-get upgrade.

Installationssystem

För information om kända problem och uppdateringar till installationssystemet, se debian-installer-sidan.