2.5. Απαιτήσεις Μνήμης και χώρου Δίσκου

Θα πρέπει να έχετε τουλάχιστον 135MB μνήμης και 780MB χώρου στον δίσκο για να κάνετε μια κανονική εγκατάσταση. Σημειώστε ότι αυτές οι τιμές είναι στην πραγματικότητα αρκετά χαμηλές. Για πιο ρεαλιστικά νούμερα, δείτε την ενότητα Τμήμα 3.4, «Ικανοποίηση των ελάχιστων απαιτήσεων Υλικού».

Installation on systems with less memory[2] or disk space available may be possible but is only advised for experienced users.[2] Installation images that support the graphical installer require more memory than images that support only the textual installer and should not be used on systems with less than 135MB of memory. If there is a choice between booting the text-based and the graphical installer, the former should be selected on such systems.