Κεφάλαιο 5. Εκκίνηση του Συστήματος Εγκατάστασης

Πίνακας Περιεχομένων

5.1. Ξεκινώντας τον εγκαταστάτη στην αρχιτεκτονική 32-bit PC
5.1.1. Εκκίνηση από USB stick μνήμης
5.1.2. Εκκίνηση από CD-ROM
5.1.3. Εκκίνηση από Windowse
5.1.4. Εκκίνηση από το DOS με loadlin
5.1.5. Εκκίνηση από το Linux χρησιμοποιώντας LILO ή GRUB
5.1.6. Εκκίνηση μέσω TFTP
5.1.7. Η οθόνη εκκίνησης
5.1.8. The Graphical Installer
5.2. Προσβασιμότητα
5.2.1. Installer front-end
5.2.2. Οθόνες Braille USB
5.2.3. Σειριακές Οθόνες Braille
5.2.4. Σύνθεση Ομιλίας με Λογισμικό
5.2.5. Σύνθεση Ομιλίας από το Hardware
5.2.6. Συσκευές Καρτών
5.2.7. Θέμα Υψηλής Αντίθεσης
5.2.8. Zoom
5.2.9. Expert install, rescue mode, automated install
5.2.10. Προσβασιμότητα του εγκατεστημένου συστήματος
5.3. Παράμετροι εκκίνησης
5.3.1. Κονσόλα Εκκίνησης
5.3.2. Παράμετροι του Εγκαταστάτη του Debian
5.3.3. Χρήση παραμέτρων εκκίνησης για την απάντηση ερωτήσεων
5.3.4. Πέρασμα παραμέτρων στα αρθρώματα του πυρήνα
5.3.5. Αποκλεισμός (blacklisting) αρθρωμάτων του πυρήνα
5.4. Ανίχνευση λαθών της Διαδικασίας Εγκατάστασης
5.4.1. Αξιοπιστία των δίσκων CD-ROM
5.4.2. Ρύθμιση της εκκίνησης
5.4.3. Σύνθεση Ομιλίας με Λογισμικό
5.4.4. Συνηθισμένα προβλήματα εγκατάστασης στην αρχιτεκτονική 32-bit PC
5.4.5. Ερμηνεία των μηνυμάτων έναρξης πυρήνα!
5.4.6. Αναφορά Προβλημάτων της Εγκατάστασης
5.4.7. Διαδικασία υποβολής Αναφοράς Εγκατάστασης