8.2. Αν είσαστε καινούριος στο Unix

Αν είσαστε καινούριος στο Unix, ίσως να θέλατε να βγείτε έξω και να αγοράσετε μερικά βιβλία! Πολλές πολύτιμες πληροφορίες μπορούν να βρεθούν επίσης στο Debian Reference. Ακόμα εδώ list of Unix FAQs περιέχονται ένας αριθμός από κείμενα στο UseNet που δίνουν μια καλή ιστορική αναφορά.

To Linux είναι μια υλοποίηση του Unix. Το project Linux Documentation Project (LDP) συλλέγει έναν αριθμό από HOWTOs και δικτυκά βιβλία που σχετίζονται με το Linux. Τα περισσότερα από τα κείμενα αυτά μπορούν να εγκατασταθούν τοπικά. Απλά εγκαταστήστε το πακέτο doc-linux-html (σε μορφή HTML) ή το πακέτο doc-linux-text package (σε μορφή ASCII), και μετά κοιτάξτε στον κατάλογο /usr/share/doc/HOWTO. Διεθνείς εκδόσεις των HOWTOs του LDP είναι επίσης διαθέσιμες σαν πακέτα του Debian.