Kommentarer till utgåvan Debian 10 (buster), 32-bit PC

The Debian Documentation Project

Detta dokument är fri mjukvara; du kan vidaredistribuera det och/eller modifiera det i enlighet med villkoren i Free Software Foundations GNU General Public License version 2.

Detta program är distribuerat med förhoppning att det ska vara användbart men HELT UTAN GARANTIER; inte ens underförstådd garanti om SÄLJBARHET eller att PASSA ETT SÄRSKILT SYFTE. Läs mer i GNU General Public License för djupare detaljer.

Du borde ha fått en kopia av GNU General Public License tillsammans med det här programmet; om inte, skriv till Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street. Fifth Floor, Boston, MA, 02110-1301 USA.

The license text can also be found at https://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html and /usr/share/common-licenses/GPL-2 on Debian systems.


Innehållsförteckning

1. Introduktion
1.1. Rapportera fel i det här dokumentet
1.2. Bidra med uppgraderingsrapporter
1.3. Källor för det här dokumentet
2. Vad är nytt i Debian 10
2.1. Arkitekturer med stöd
2.2. Vad är nytt i distributionen?
2.2.1. UEFI Secure Boot
2.2.2. AppArmor enabled per default
2.2.3. Optional hardening of APT
2.2.4. Unattended-upgrades for stable point releases
2.2.5. Substantially improved man pages for German speaking users
2.2.6. Network filtering based on nftables framework by default
2.2.7. Cryptsetup defaults to on-disk LUKS2 format
2.2.8. driverless printing with CUPS 2.2.10
2.2.9. Basic support for Allwinner A64 based devices
3. Installationssystem
3.1. Vad är nytt i installationssystemet?
3.1.1. Automatisk installation
4. Uppgraderingar från Debian 9 (stretch)
4.1. Förberedelse inför uppgraderingen
4.1.1. Säkerhetskopiera all data och konfigurationsinformation
4.1.2. Informera användarna i förväg
4.1.3. Förbered för att tjänster blir oåtkomliga
4.1.4. Förbered för återställning
4.1.5. Förbered en säker miljö för uppgraderingen
4.1.6. Verify network interface name support
4.2. Checking APT configuration status
4.2.1. Avsnittet proposed-updates
4.2.2. Inofficiella källor
4.2.3. Inaktivera APT-nålning
4.2.4. Kontrollera paketstatus
4.3. Preparing APT source-list files
4.3.1. Lägg till APT-källor från Internet
4.3.2. Lägg till APT-källor för en lokal spegelserver
4.3.3. Lägg till APT-källor från optisk media
4.4. Uppgradering av paket
4.4.1. Spela in sessionen
4.4.2. Uppdatering av paketlistan
4.4.3. Se till att du har tillräckligt med utrymme för uppgraderingen
4.4.4. Minimal systemuppgradering
4.4.5. Uppgradering av systemet
4.5. Möjliga problem under uppgraderingen
4.5.1. Dist-upgrade misslyckas med meddelandet Could not perform immediate configuration
4.5.2. Förväntade raderingar
4.5.3. Konflikter vid förberoende-loop
4.5.4. Filkonflikter
4.5.5. Inställningsförändringar
4.5.6. Flytt av sessionen till konsoll
4.6. Uppgradering av kärna och relaterade paket
4.6.1. Installera metapaketet för kärnan
4.7. Förberedelse inför nästa utgåva
4.7.1. Utrensning av borttagna paket
4.8. Föråldrade paket
4.8.1. Transitional dummy packages
5. Problemområden att känna till för buster
5.1. Specifik uppgraderingsinformation för buster
5.1.1. Hidepid mount option for procfs unsupported
5.1.2. ypbind fails to start with -no-dbus
5.1.3. sshd fails to authenticate
5.1.4. Daemons fail to start or system appears to hang during boot
5.1.5. Migrating from legacy network interface names
5.1.6. OpenSSL default version and security level raised
5.1.7. Some applications don't work in GNOME on Wayland
5.1.8. Föråldrade paket
5.1.9. Utfasning av komponenter för buster
5.1.10. Att göra efter uppgradering före omstart
5.1.11. SysV init related packages no longer required
5.2. Begränsningar i säkerhetsstödet
5.2.1. Security status of web browsers and their rendering engines
5.2.2. Go based packages
5.3. Paketspecifika problem
5.3.1. Glibc requires Linux kernel 3.2 or higher
5.3.2. Semantics for using environment variables for su changed
5.3.3. Existing PostgreSQL databases need to be reindexed
5.3.4. mutt and neomutt
6. Mer information om Debian
6.1. Ytterligare läsning
6.2. Få hjälp
6.2.1. Sändlistor
6.2.2. Internet Relay Chat
6.3. Rapportera fel
6.4. Att bidra till Debian
A. Hantera ditt stretch-system före uppgraderingen
A.1. Uppgradering av ditt stretch-system
A.2. Checking your APT source-list files
A.3. Ta bort oanvända inställningsfiler
A.4. Uppgradera äldre lokalinställningar till UTF-8
B. Bidrag till Kommentarer till utgåvan
Index
Gloslista