Debian “stretch”-utgivelsesinformasjon

Debian 9.13 ble utgitt 18. juli 2020. Debian 9.0 ble først utgitt 17. juni 2017. Utgivelsen inkluderte mange store endringer beskrevet i vår pressemelding og i utgivelsesmerknadene.

Debian 9 er avløst av Debian 10 (buster). Sikkerhetsoppdateringer ble avsluttet 6. juli 2020.

Men, stretch drar nytte av Long Term Support (LTS) til slutten av juni 2022. LTS er begrenset til i386, amd64, armel, armhf og arm64. Alle andre arkitekturer er ikke lenger støttet i stretch. For mer informasjon, se LTS-delen av Debian-wikien.

For å få tak og installere Debian, se siden med installasjonsinformasjon og installasjonshåndboken. For å oppgradere fra eldre Debian utgaver, se instruksjonene i utgivelsesmerknadene.

Følgende datamaskinarkitekturer er støttet i LTS-perioden:

Da stretch ble utgitt var følgende datamaskinarkitekturer støttet:

I motsetning til våre ønsker kan det være problemer i denne utgaven selvom den er erklært stabil. Vi har lagd en list med de viktigste kjente problemene, og du kan alltid rapportere andre problemer til oss.

Sist, men ikke minst, har vi en liste med folk som har sørget for at denne utgaven ble utgitt.