2.1. Υποστηριζόμενο Υλικό

To Debian δεν βάζει κάποιες απαιτήσεις υλικού πέρα από αυτές που έχουν ο πυρήνας του Linux ή του kFreeBSD και τα εργαλεία του GNU. Κατά συνέπεια οποιαδήποτε αρχιτεκτονική ή πλατφόρμα στην οποία έχουν υλοποιηθεί ο πυρήνας του Linux ή του kFreeBSD, η libc, ο gcc κλπ. και για την οποία υπάρχει μια υλοποίηση του Debian μπορεί να τρέξει το Debian. Παρακαλούμε, δείτε τις σελίδες των υλοποιήσεων (Ports) στο http://www.debian.org/ports/mips/ για περισσότερες λεπτομέρειες για συστήματα της αρχιτεκτονικής 32-bit MIPS (big-endian) που έχουν δοκιμαστεί με το Debian GNU/Linux.

Δεν γίνεται μια προσπάθεια να περιγραφούν όλες διαφορετικές διαμορφώσεις υλικού που υποστηρίζονται για την αρχιτεκτονική 32-bit MIPS (big-endian) , αντίθετα η ενότητα αυτή περιέχει γενικές πληροφορίες και δείκτες σε μέρη όπου μπορεί να βρει κανείς επιπρόσθετες πληροφορίες.

2.1.1. Υποστηριζόμενες Αρχιτεκτονικές

Debian GNU/Linux 9 supports ten major architectures and several variations of each architecture known as «flavors».

Αρχιτεκτονική Debian Designation Υποαρχιτεκτονική Γεύση
Βασισμένη σε Intel x86 i386 default x86 machines default
Xen PV domains only xen
AMD64 & Intel 64 amd64    
ARM armel Marvell Kirkwood and Orion marvell
ARM με hardware FPU armhf multiplatform armmp
64bit ARM arm64    
32bit MIPS (big endian) mips MIPS Malta 4kc-malta
Cavium Octeon octeon
64bit MIPS (little endian) mips64el MIPS Malta 5kc-malta
Cavium Octeon octeon
Loongson 3 loongson-3
32bit MIPS (little endian) mipsel MIPS Malta 4kc-malta
Cavium Octeon octeon
Loongson 3 loongson-3
Power Systems ppc64el IBM POWER8 ή νεώτερα συστήματα  
64μπιτο IBM S/390 s390x IPL από VM-reader και DASD generic

To κείμενο αυτό καλύπτει την εγκατάσταση για την αρχιτεκτονική 32-bit MIPS (big-endian) που χρησιμοποιεί τον πυρήνα Linux. Αν ψάχνετε πληροφορίες για οποιαδήποτε από τις άλλες υποστηριζόμενες από το Debian αρχιτεκτονικές κοιτάξτε στις σελίδες Debian-Ports.

2.1.2. Platforms supported by the Debian mips port

Debian on 32-bit MIPS (big-endian) supports the following platforms:

Cavium Octeon

Cavium designs a range of 64-bit MIPS Octeon processors which are mainly used in networking devices. Devices with these processors include the Ubiquiti EdgeRouter and the Rhino Labs UTM8.

MIPS Malta

This platform is emulated by QEMU and is therefore a nice way to test and run Debian on MIPS if you don't have the hardware.

There are two Malta kernel flavours: 4kc-malta is built for 32-bit processors, and 5kc-malta is built for 64-bit processors.

In addition, other boards which contain MIPS32r2 or MIPS64r2 based processors should also be able to run Debian, however kernels for these processors are not built and the Debian installer does not directly support them.

Complete information regarding supported mips/mipsel/mips64el machines can be found at the Linux-MIPS homepage. In the following, only the systems supported by the Debian installer will be covered. If you are looking for support for other subarchitectures, please contact the debian-mips mailing list.

2.1.2.1. CPU

Some MIPS machines can be operated in both big and little endian mode. For big endian MIPS, please read the documentation for the mips architecture.

2.1.3. Platforms no longer supported by the Debian mips port

Since Debian Stretch, support for all MIPS processors which do not implement MIPS32 Release 2 have been dropped. Therefore the following platforms supported in Jessie are no longer supported:

Loongson 2E and 2F
These are the older Loongson processors. Devices based on them include the Fuloong Mini-PC and the Lemote Yeeloong laptop.
SGI IP22
This platform includes the SGI machines Indy, Indigo 2 and Challenge S.
SGI IP32
This platform is generally known as SGI O2.
Broadcom BCM91250
Development board for Broadcom's SiByte core. Also known by its codename SWARM.

2.1.4. Πολλαπλοί Επεξεργαστές

Υποστήριξη για πολλούς επεξεργαστές — γνωστή και σαν «συμμετρική πολυ-επεξεργασία» ή SMP — είναι διαθέσιμη για την αρχιτεκτονική αυτή και υποστηρίζεται από έναν προκατασκευασμένο πυρήνα του Debian. Ανάλογα με το μέσο εγκατάστασης που χρησιμοποιείτε, ο πυρήνας με δυνατότητα SMP μπορεί να εγκατασταθεί ή και να μην εγκατασταθεί αυτόματα. Αυτό δεν εμποδίζει την εγκατάσταση, αφού ο κανονικός, χωρίς υποστήριξη SMP, πυρήνας μπορεί να εκκινήσει σε πολυεπεξεργαστικά συστήματα. Απλά ο πυρήνας στην περίπτωση αυτή θα χρησιμοποιήσει μόνο τον πρώτο επεξεργαστή.

Για να εκμεταλλευτείτε τους πολλαπλούς επεξεργαστές, θα πρέπει να ελέγξετε αν είναι εγκατεστημένο ένα πακέτο πυρήνα με υποστήριξη SMP και αν όχι να διαλέξετε ένα κατάλληλο τέτοιο πακέτο.

Μπορείτε επίσης να κατασκευάσετε τον δικό σας προσαρμοσμένο πυρήνα για υποστήριξη συμμετρικής πολυεπεξεργασίας SMP. Μπορείτε να βρείτε μια συζήτηση για το πώς να το κάνετε αυτό στο Τμήμα 8.6, «Χτίσιμο ενός καινούριου πυρήνα». Προς το παρόν (με την έκδοση του πυρήνα 3.16) ο τρόπος για να ενεργοποιήσετε την συμμετρική πολυεπεξεργασία (SMP) είναι επιλέγοντας «Multi-Processing support» στην ενότητα «Kernel type» των ρυθμίσεων του πυρήνα.

2.1.5. Graphics Hardware Support

Debian's support for graphical interfaces is determined by the underlying support found in X.Org's X11 system, and the kernel. Basic framebuffer graphics is provided by the kernel, whilst desktop environments use X11. Whether advanced graphics card features such as 3D-hardware acceleration or hardware-accelerated video are available, depends on the actual graphics hardware used in the system and in some cases on the installation of additional «firmware» images (see Τμήμα 2.2, «Συσκευές που απαιτούν firmware»).

Details on supported graphics hardware and pointing devices can be found at http://xorg.freedesktop.org/. Debian 9 ships with X.Org version 7.7.

2.1.6. Υλικό Δικτυακής Σύνδεσης

Σχεδόν όλoι οι τύποι καρτών δικτύου (NIC) που υποστηρίζονται από τον πυρήνα του Linux πρέπει επίσης να υποστηρίζονται από το σύστημα εγκατάστασης. Οι διάφοροι οδηγοί (drivers) θα πρέπει κανονικά να φορτώνονται αυτόματα.

2.1.7. Περιφερειακά και άλλο Υλικό

Linux supports a large variety of hardware devices such as mice, printers, scanners, PCMCIA/CardBus/ExpressCard and USB devices. However, most of these devices are not required while installing the system.