Capítol 5. Arrencada del sistema d'instal·lació

Sumari

5.1. Arrencada de l'instal·lador en l'arquitectura 32-bit MIPS (big-endian)
5.1.1. Arrencada amb el TFTP
5.2. Accessibilitat
5.2.1. Instal·lar la interfície d'usuari («front-end»)
5.2.2. Dispositius de la placa
5.2.3. Tema d'alt contrast
5.2.4. Zoom
5.2.5. Instal·lació expert, mode de recuperació («Rescue»), instal·lació automatitzada («Automated»)
5.2.6. Accessibilitat del sistema instal·lat
5.3. Paràmetres d'arrencada
5.3.1. Terminal d'arrencada
5.3.2. Paràmetres de l'instal·lador Debian
5.3.3. Utilitzar els paràmetres de l'arrencada per respondre preguntes
5.3.4. Pas de paràmetres a mòduls del nucli
5.3.5. Afegir mòduls del nucli a la llista negra
5.4. Resolució de problemes del procés d'instal·lació
5.4.1. Fiabilitat del CD-ROM
5.4.2. Configuració de l'arrencada
5.4.3. Com interpretar els missatges del nucli durant l'arrencada
5.4.4. Informar d'errors d'instal·lació
5.4.5. Emissió d'informes d'error