5.1. Ξεκινώντας τον εγκαταστάτη στην αρχιτεκτονική 32-bit MIPS (big-endian)

5.1.1. Εκκίνηση μέσω TFTP

H εκκίνηση από το δίκτυο προαπαιτεί ότι διαθέτετε μια δικτυακή σύνδεση και έναν δικτυακό TFTP server εκκίνησης (και πιθανόν επίσης έναν εξυπηρετητή DHCP, RARP, ή BOOTP για αυτόματη ρύθμιση του δικτύου).

The server-side setup to support network booting is described in Τμήμα 4.3, «Προετοιμασία Αρχείων για δικτυακή εκκίνηση με TFTP».