6.4. Nahrání chybějícího firmwaru

Jak je zmíněno v 2.2 – „Ovladače vyžadující firmware“, některá zařízení vyžadují pro svou práci kromě ovladače zařízení také firmware. Ve většině případů znamená chybějící firmware nefunkční zařízení. Existují však výjimky, kdy zařízení bez firmwaru funguje alespoň v základním režimu a firmware je potřeba až pro povolení speciálních vlastností.

Pokud ovladač zařízení vyžaduje firmware, který není k dispozici, debian-installer nabídne jeho nahrání z výměnných médií. Budete-li souhlasit, debian-installer prozkoumá dostupná zařízení, na kterých hledá buď samotné soubory s firmwarem, nebo balíky obsahující firmware. Je-li firmware nalezen, nakopíruje se do /lib/firmware a příslušný modul je znovu zaveden.

[Poznámka] Poznámka

To, která zařízení jsou prohledána a které souborové systémy prozkoumány, závisí na architektuře, typu instalačních médií a fáze instalace. Obzvláště v počátcích instalace budete mít největší šanci na úspěch s disketou nebo USB klíčenkou formátovanou souborovým systémem FAT.

Pokud víte, že zařízení není pro instalaci potřeba, nebo pokud zařízení funguje i bez firmwaru, můžete zavedení firmwaru přeskočit.

debian-installer se ptá pouze na firmware vyžadovaný jadernými moduly používanými během instalace. Například jedním z ovladačů, které debian-installer během instalace nepoužívá, je modul radeon pro grafické karty AMD/ATI. To znamená, že se pro některý hardware nenahraje firmware a takový hardware pak nemusí být využíván naplno. Pokud máte podezření, že to je váš případ, zkontrolujte si v nově zavedeném systému výstup příkazu dmesg a hledejte řádky obsahující slovo firmware.

6.4.1. Příprava média

Oficiální obrazy CD neobsahují nesvobodný firmware. Nejčastější způsob zavedení takového firmwaru je z nějakého výměnného média, jako je USB klíčenka. (Alternativně můžete použít neoficiální obrazy CD z http://cdimage.debian.org/cdimage/unofficial/non-free/cd-including-firmware/, které obsahují některý nesvobodný firmware přímo v sobě.) Při přípravě USB klíčenky (nebo jiného média jako třeba diskové oblasti nebo diskety) se soubory s firmwarem musí nacházet buď v kořenovém adresáři, nebo v adresáři /firmware. Doporučený souborový systém je FAT, protože je podporovaný hned v úvodní části instalace.

Archivy obsahující nejnovější balíky pro nejběžnější firmware jsou dostupné z:

Stačí stáhnout archiv pro příslušné vydání a rozbalit jej na médium.

Jestliže se požadovaný firmware v archivu nenachází, můžete se zkusit podívat do sekce non-free. Následující přehled by měl obsahovat většinu dostupných balíků s firmwarem (nemusí být úplný):

Na médium je také možné zkopírovat jednotlivé soubory s firmwarem (tzn. ne balíky). Takovéto soubory můžete obvykle získat z již instalovaného systému, nebo od dodavatele hardwaru.

6.4.2. Firmware a instalovaný systém

Všechny firmwary, které se zavedou během instalace, se automaticky nakopírují do instalovaného systému. To by mělo zajistit, že zařízení vyžadující firmware budou fungovat i po restartu do nového systému. Stále zde však existuje drobné riziko v případě, kdy nainstalovaný systém používá jinou verzi jádra, než instalační systém. V takovém případě je možné, že se firmware nepodaří zavést kvůli rozdílné verzi.

Pokud byl firmware nainstalován z balíku s firmwarem, debian-installer do instalovaného systému nainstaluje i tento balík a automaticky přidá do konfiguračního souboru sources.list sekci non-free. Výhodou je to, že se firmware bude aktualizovat automaticky.

Jestliže jste při instalaci přeskočili možnost nahrání firmwaru, nebude dané zařízení nejspíš fungovat ani v nainstalovaném systému. Pro jeho zprovoznění budete muset doinstalovat firmware ručně.