Chương 4. Lấy vật chứa cài đặt hệ thống

Mục lục

4.1. Official Debian GNU/Linux CD/DVD-ROM Sets
4.2. Tải tập tin xuống máy nhân bản Debian
4.2.1. Tìm ảnh cài đặt ở đâu
4.3. Chuẩn bị tập tin để khởi động qua mạng TFTP
4.3.1. Thiết lập trình phục vụ DHCP
4.3.2. Thiết lập trình phục vụ BOOTP
4.3.3. Bật chạy trình phục vụ TFTP
4.3.4. Xác định vị trí của ảnh TFTP
4.4. Cài đặt tự động
4.4.1. Tự động cài đặt dùng trình cài đặt Debian