5.1. Opstart af installationsprogrammet på 32-bit MIPS (little-endian)

5.1.1. Opstart med TFTP

Opstart fra netværket kræver, at du har en netværksforbindelse og en TFTP-netværksopstartsserver (og sandsynligvis også en DHCP-, RARP- eller BOOTP-server for automatisk netværkskonfiguration).

Opsætningen på serversiden for understøttelse af netværksopstart er beskrevet i Afsnit 4.3, “Forberedelse af filer for TFTP-netopstart”.