B.3. Oprettelse af en forhåndskonfigurationsfil

Den forhåndskonfigurerede fil er i et format brugt af kommandoen debconf-set-selections. Det generelle format for en linje i en forhåndskonfigureret fil er:

<ejer> <spørgsmålsnavn> <spørgsmålstype> <værdi>

The file should start with #_preseed_V1

Der er nogle få regler at huske, når en forhåndskonfigurationsfil skrives.

Den nemmeste måde at oprette en fil for forhåndskonfigurationen er at bruge eksempelfilen i Afsnit B.4, “Indhold af forhåndskonfigurationsfilen (for stretch)” som udgangpsunkt og arbejde ud fra den.

An alternative method is to do a manual installation and then, after rebooting, use the debconf-get-selections from the debconf-utils package to dump both the debconf database and the installer's cdebconf database to a single file:

$ echo "#_preseed_V1" > file
$ debconf-get-selections --installer >> file
$ debconf-get-selections >> file

En fil oprettet på denne måde vil dog have nogle elementer, som ikke skal forhåndskonfigureres og eksempelfilen er et bedre udgangspunkt for de fleste brugere.

[Bemærk] Bemærk

Denne metode afhænger af det faktum, at i slutningen af installationen, gemmes installationsprogrammets cdebconf-database til det installerede system i /var/log/installer/cdebconf. Da databasen kan indeholde sensitiv information, så kan filerne som standard kun læses af root (administrator).

Mappen /var/log/installer og alle filer i den vil blive slettet fra dit system, hvis du fjerner pakken installation-report.

For at kontrollere mulige værdier for spørgsmål, så kan du bruge nano for at undersøge filerne i /var/lib/cdebconf mens en installation er i gang. Vis templates.dat for de rå skabeloner og questions.dat for de nuværende værdier og for værdierne tildelt variabler.

For at kontrollere om formatet for forhåndskonfigurationfilen er gyldig før udføresel af en installation, så kan du bruge kommandoen debconf-set-selections -c preseed.cfg.