Κεφάλαιο 4. Αποκτώντας τα Μέσα Εγκατάστασης του Συστήματος

Πίνακας Περιεχομένων

4.1. Επίσημα Σετ CD/DVD-ROM του Debian GNU/Linux
4.2. Λήψη Αρχείων από τους Κατοπτριστές αρχείων του Debian
4.2.1. Πού να βρείτε Είδωλα της Εγκατάστασης
4.3. Προετοιμασία των αρχείων για Εκκίνηση από Σκληρό Δίσκο
4.4. Προετοιμασία Αρχείων για δικτυακή εκκίνηση με TFTP
4.4.1. Ρυθμίζοντας έναν εξυπηρετητή DHCP
4.4.2. Ρύθμιση ενός εξυπηρετητή BOOTP
4.4.3. Ενεργοποίηση του εξυπηρετητή TFTP
4.4.4. Μεταφορά των ειδώλων TFTP στη θέση τους
4.5. Αυτόματη Εγκατάσταση
4.5.1. Αυτόματη εγκατάσταση με χρήση του Debian Installer