Kapitel 5. Starta upp installationssystemet

Innehållsförteckning

5.1. Starta upp installationsprogrammet på 64-bit PowerPC (little-endian)
5.1.1. Booting a ppc64el machine
5.2. Hjälpmedel
5.2.1. Installer front-end
5.2.2. Punktskriftsskärmar med USB
5.2.3. Punktskriftsskärmar med seriekabel
5.2.4. Brädenheter
5.2.5. Tema med hög kontrast
5.2.6. Zoom
5.2.7. Expert install, rescue mode, automated install
5.2.8. Accessibility of the installed system
5.3. Uppstartsparametrar
5.3.1. Boot console
5.3.2. Parametrar för Debian Installer
5.3.3. Använding av uppstartsparametrar för att besvara frågor
5.3.4. Skicka parametrar till kärnmoduler
5.3.5. Svartlistning av kärnmoduler
5.4. Felsök installationsprocessen
5.4.1. Tillförlitlighet för cd-rom
5.4.2. Uppstartskonfiguration
5.4.3. Tolkning av kärnans uppstartsmeddelanden
5.4.4. Rapportering av installationsproblem
5.4.5. Skicka installationsrapporter