5.2. Tilgængelighed

Nogle brugere kan have brug for specifik understøtelse, f.eks. på grund af en synshæmmelse. USB-brailleskærme detekteres automatisk (ikke serielle skærme forbundet via en seriel-til-USB-konvertering), men de fleste andre funktioner for tilgængelighed skal aktiveres manuelt. Nogle opstartsparametre kan tilføjes for at aktivere tilgængelighedsfunktioner. Bemærk at på de fleste arkitekturer fortolker opstartsindlæseren dit tastatur som et QERTY-tastatur.

5.2.1. Installationsprogrammets brugerflade

Debian-installationsprogrammet understøtter flere brugerflader til spørgsmål, med varierende tilgængelighed: text bruger ren tekst mens newt bruger tekstbaserede dialogbokse. Valget kan foretages på opstartsprompten, se dokumentationen for DEBIAN_FRONTEND i Afsnit 5.3.2, “Parametre for Debian-installationsprogrammet”.

5.2.2. USB-brailleskærme

USB-brailleskærme bør detekteres automatisk. En tekstversion af installationsprogrammet vil så blive valgt automatisk og understøttelse for brailleskærmen vil automatisk blive installeret på målsystemet. Du kan så bare trykke på Enter ved opstartsmenuen. Når brltty er startet, så kan du vælge en brailletabel ved at indtaste præferencemenuen. Dokumentation for genvejstaster til brailleenheder er tilgængelige på brltty hjemmesiden.

5.2.3. Serielle brailleskærme

Serielle brailleskærme kan ikke automatisk registreres på en sikker måde (da det kan ødelægge nogle af dem). Du skal derfor tilføje opstartsparameteren brltty=driver,port,table for at fortælle brltty hvilken driver og port den skal bruge. driver skal erstattes af driverkoden i to bogstaver for din terminal (se BRLTTY-manualen). port skal erstattes af navnet for den serielle port skærmen er forbundet til, ttyS0 er standarden, ttyUSB0 kan typisk bruges når der bruges et seriel-til-USB-konverteringsprogram. En tredje paramter kan angives, for at vælge navnet for brailletabellen (se BRLTTY-manualen); den engelske tabel er standarden. Bemærk at tabellen kan ændres senere ved at indtaste præferencemenuen. En fjerde parameter kan angives for at sende parametre til brailledriveren, såsom protocol=foo hvilket er krævet for nogle sjældne modeller. Dokumentation vedrørende genvejstaster for brailleenheder er tilgængelig på brltty-hjemmesiden.

5.2.4. Bundkortenheder

Nogle tilgængelighedsenheder er fysiske bundkort som er indsat i selve maskinen og som læser tekst direkte fra videohukommelsen. For at få dem til at virke skal understøttelse af framebuffer være deaktiveret ved at bruge opstartsparameteren fb=false. Dette vil dog reducere antallet af tilgængelige sprog.

5.2.5. Tema med høj kontrast

For brugere med nedsat syn, kan installationsprogrammet bruge et farvetema med høj kontrast, hvilket gør det nemmere at læse. For at aktivere tilføjes theme=dark til opstartsparameteren.

5.2.6. Zoom

For brugere med begrænset syn, har det grafiske installationsprogram en meget basal zoomunderstøttelse: Genvejstasterne Control++ og Control+- øger og sænker skriftstørrelsen.

5.2.7. Expert install, rescue mode, automated install

Expert, Rescue, and Automated installation choices are also available with accessibility support. To access them, one has to first enter the Advanced options submenu from the boot menu by typing a. When using a BIOS system (the boot menu will have beeped only once), this has to be followed by Enter. Then, to enable speech synthesis, s can optionally be pressed (followed again by Enter when using a BIOS system). From there, various shortcuts can be used: x for expert installation, r for rescue mode, or a for automated installation. When using a BIOS system, they must be followed by Enter.

The automated install choice allows to install Debian completely automatically by using preseeding, whose source can be entered after accessibility features get started. Preseeding itself is documented in Appendiks B, Automatisering af installationen med preseeding (forhåndskonfiguration).

5.2.8. Tilgængelighed for det installerede system

Dokumentation vedrørende tilgængelighed for det installerede system er tilgængelig på Debians wikiside om tilgængelighed.