D.2. De hoeveelheid schijfruimte die nodig is voor taken

Een standaardinstallatie voor de amd64-architectuur met alle standaardpakketten en de standaardkernel neemt 800MB schijfruimte in beslag. Een minimale basisinstallatie, zonder de taak Standaardsysteem, gebruikt 613MB.

[Belangrijk] Belangrijk

In beide gevallen gaat het over de effectief gebruikte schijfruimte na het beëindigen van de installatie en nadat alle tijdelijke bestanden gewist werden. Er wordt ook geen rekening gehouden met eventuele overhead die door het bestandssysteem gebruikt wordt, bijvoorbeeld voor journaalbestanden. Dit betekent dat in de praktijk aanzienlijk meer schijfruimte vereist is, zowel tijdens de installatie als nadien voor een normaal gebruik van het systeem.

De volgende tabel geeft de grootte weer die aptitude rapporteert voor de taken die in tasksel vermeld worden. Merk op dat sommige taken overlappende componenten hebben, waardoor twee taken samen in totaal na installatie minder ruimte kunnen innemen dan wat een gewone optelling zou laten vermoeden.

Standaard installeert het installatiesysteem de grafische werkomgeving GNOME. U kunt echter ook voor een andere grafische werkomgeving kiezen door ofwel een van de speciale CD-images te gebruiken ofwel door de gewenste grafische werkomgeving op te geven bij het opstarten van het installatiesysteem (zie Paragraaf 6.3.5.2, “Software selecteren en installeren”).

Merk op dat u voor het bepalen van de grootte van partities, de in deze tabel vermelde groottes moet optellen bij de grootte van de standaardinstallatie. Het grootste deel van wat vermeld wordt onder Geïnstalleerde grootte komt terecht in /usr en in /lib. De grootte die vermeld wordt onder Download-grootte is (tijdelijk) nodig in /var.

Taak Geïnstalleerde grootte (MB) Download-grootte (MB) Voor de installatie benodigde ruimte (MB)
Grafische werkomgeving      
  • GNOME (standaard) 3163 935 4098
  • KDE Plasma 3044 911 3955
  • Xfce 2122 593 2715
  • LXDE 2133 602 2735
  • MATE 2288 644 2932
  • Cinnamon 2878 843 3721
Laptop 29 9 38
Web-server 40 9 49
Print-server 407 95 502
SSH-server 1 0 1

Indien u de installatie in een andere taal dan het Engels uitvoert, zal tasksel mogelijk automatisch een lokalisatietaak installeren als een dergelijke taak voor uw taal beschikbaar is. Hoeveel ruimte daarvoor vereist is, verschilt naargelang de taal. U zou in totaal 350MB moeten voorzien voor het downloaden en installeren ervan.