Κεφάλαιο 2. Απαιτήσεις Συστήματος

Πίνακας Περιεχομένων

2.1. Υποστηριζόμενο Υλικό
2.1.1. Υποστηριζόμενες Αρχιτεκτονικές
2.1.2. Τύποι μηχανημάτων zSeries και System z
2.1.3. PAV και HyperPAV
2.1.4. Πολλαπλοί Επεξεργαστές
2.1.5. Υλικό Δικτυακής Σύνδεσης
2.1.6. Περιφερειακά και άλλο Υλικό
2.2. Μέσα Εγκατάστασης
2.2.1. Δίκτυο
2.2.2. Σκληρός Δίσκος
2.2.3. Σύστημα Un*x ή GNU
2.2.4. Υποστηριζόμενα συστήματα Αποθήκευσης
2.3. Απαιτήσεις Μνήμης και χώρου Δίσκου

Η ενότητα αυτή περιέχει πληροφορίες σχετικά με το υλικό που χρειάζεστε για να ξεκινήσετε με το Debian. Θα βρείτε επίσης συνδέσμους σε παραπέρα πληροφορίες για το υλικό που υποστηρίζεται από το GNU και το Linux.