2.1. Υποστηριζόμενο Υλικό

To Debian δεν βάζει κάποιες απαιτήσεις υλικού πέρα από αυτές που έχουν ο πυρήνας του Linux ή του kFreeBSD και τα εργαλεία του GNU. Κατά συνέπεια οποιαδήποτε αρχιτεκτονική ή πλατφόρμα στην οποία έχουν υλοποιηθεί ο πυρήνας του Linux ή του kFreeBSD, η libc, ο gcc κλπ. και για την οποία υπάρχει μια υλοποίηση του Debian μπορεί να τρέξει το Debian. Παρακαλούμε, δείτε τις σελίδες των υλοποιήσεων (Ports) στο http://www.debian.org/ports/s390/ για περισσότερες λεπτομέρειες για συστήματα της αρχιτεκτονικής S/390 που έχουν δοκιμαστεί με το Debian GNU/Linux.

Δεν γίνεται μια προσπάθεια να περιγραφούν όλες διαφορετικές διαμορφώσεις υλικού που υποστηρίζονται για την αρχιτεκτονική S/390, αντίθετα η ενότητα αυτή περιέχει γενικές πληροφορίες και δείκτες σε μέρη όπου μπορεί να βρει κανείς επιπρόσθετες πληροφορίες.

2.1.1. Υποστηριζόμενες Αρχιτεκτονικές

Debian GNU/Linux 9 supports ten major architectures and several variations of each architecture known as «flavors».

Αρχιτεκτονική Debian Designation Υποαρχιτεκτονική Γεύση
Βασισμένη σε Intel x86 i386 default x86 machines default
Xen PV domains only xen
AMD64 & Intel 64 amd64    
ARM armel Marvell Kirkwood and Orion marvell
ARM με hardware FPU armhf multiplatform armmp
64bit ARM arm64    
32bit MIPS (big endian) mips MIPS Malta 4kc-malta
Cavium Octeon octeon
64bit MIPS (little endian) mips64el MIPS Malta 5kc-malta
Cavium Octeon octeon
Loongson 3 loongson-3
32bit MIPS (little endian) mipsel MIPS Malta 4kc-malta
Cavium Octeon octeon
Loongson 3 loongson-3
Power Systems ppc64el IBM POWER8 ή νεώτερα συστήματα  
64μπιτο IBM S/390 s390x IPL από VM-reader και DASD generic

To κείμενο αυτό καλύπτει την εγκατάσταση για την αρχιτεκτονική S/390 που χρησιμοποιεί τον πυρήνα Linux. Αν ψάχνετε πληροφορίες για οποιαδήποτε από τις άλλες υποστηριζόμενες από το Debian αρχιτεκτονικές κοιτάξτε στις σελίδες Debian-Ports.

2.1.2. Τύποι μηχανημάτων zSeries και System z

Since Debian Squeeze, support for booting in ESA/390 mode was dropped. Your machine needs to support the z/Architecture, 64-bit support is mandatory. The userland of the s390 port is still compiled for ESA/390, though. All zSeries and System z hardware is fully supported. S/390 support software is included from the kernel 4.3 development stream. The most current information about IBM's Linux support can be found at the Linux on System z® page on developerWorks.

2.1.3. PAV και HyperPAV

Συστήματα PAV και HyperPAV υποστηρίζοντα διαφανώς, δεν απαιτείται η χρήση multipathingγια να εκμεταλλευτεί κανείς αυτές τις δυνατότητες των συστημάτων αποθήκευσης. Σιγουρευτείτε ότι ρυθμίσατε τις συσκευές αυτές κατά τη διάρκεια της επιλογής συσκευών DASD. Οι παρωνύμιες συσκευές (alias devices) δεν θα είναι διαθέσιμες για μορφοποίηση, διαμέριση ή απευθείας χρήση.

2.1.4. Πολλαπλοί Επεξεργαστές

Multiprocessor support — also called «symmetric multiprocessing» or SMP — is available for this architecture. Having multiple processors in a computer was originally only an issue for high-end server systems but has become common in recent years nearly everywhere with the introduction of so called «multi-core» processors. These contain two or more processor units, called «cores», in one physical chip.

Η εικόνα του πυρήνα της συνηθισμένης έκδοσης Debian 9 έχει μεταγλωττιστεί με υποστήριξη για SMP. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε μη-πολυεπεξεργαστικά συστήματα χωρίς προβλήματα.

2.1.5. Υλικό Δικτυακής Σύνδεσης

Σχεδόν όλoι οι τύποι καρτών δικτύου (NIC) που υποστηρίζονται από τον πυρήνα του Linux πρέπει επίσης να υποστηρίζονται από το σύστημα εγκατάστασης. Οι διάφοροι οδηγοί (drivers) θα πρέπει κανονικά να φορτώνονται αυτόματα.

H λίστα των υποστηριζόμενων συσκευών δικτύου είναι:

  • Σύνδεση Channel to Channel (CTC) και ESCON (πραγματική ή εξομοιωμένη)

  • OSA-2 Token Ring/Ethernet και OSA-Express Fast Ethernet (όχι-QDIO)

  • OSA-Express σε κατάσταση QDIO, HiperSockets και Guest-LAN

2.1.6. Περιφερειακά και άλλο Υλικό

Εγκατάσταση πακέτων από XPRAM και ταινίες δεν υποστηρίζονται από αυτό το σύστημα. Όλα τα πακέτα που θέλετε να εγκαταστήσετε θα πρέπει να είναι διαθέσιμα σε DASD ή από το δίκτυο με χρήση NFS, HTTP ή FTP.