3.6. Než začnete s instalací …

Tato část vás provede nastavením hardwaru, který je občas potřeba před vlastní instalací mírně připravit. Obecně se tím myslí kontrola a případná změna nastavení BIOSu/systémového firmware. BIOS nebo systémový firmware je nejnižší úroveň softwaru, který je využíván zařízeními v počítači, a rozhodujícím způsobem ovlivňuje start počítače po jeho zapnutí.

3.6.1. Nastavení BIOSu

Abyste mohli na počítač S/390 nebo zSeries nainstalovat Debian GNU/Linux, musíte nejprve zavést do systému jádro. Zaváděcí mechanismus je na této platformě diametrálně odlišný od ostatních systémů, obzvláště od kategorie PC (například zde není k dispozici disketová mechanika). Při práci s touto platformou si asi všimnete dalšího velkého rozdílu: většinu času (pokud ne všechen) budete pracovat vzdáleně za použití klientských programů telnetu nebo www prohlížeče. Je tomu tak kvůli speciální systémové architektuře, kde je konzola 3215/3270 řádková místo znaková.

Linux může na této platformě běžet nativně na skutečném počítači v takzvané LPAR (logické oblasti), nebo ve virtuálním počítači vytvořeném systémem VM. Zaváděcí média se liší podle běhového režimu. Například můžete využít virtuální čtečku karet virtuálního počítače, nebo, pokud instalujete do LPAR, zavést systém z HMC (hardwarová konzola pro správu systému).

Než začnete s vlastní instalací, měli byste si projít několik přípravných kroků. Firma IBM celý proces zdokumentovala (mj. jak vytvořit instalační médium a jak z něj zavést systém) a není zde tedy potřeba tyto informace duplikovat. Krátce se však zmíníme o krocích specifických pro Debian. Podle uvedených zdrojů byste si měli připravit počítač a instalační médium a poté z něj zavést instalaci. Jakmile uvidíte uvítací zprávu instalačního systému, pokračujte dál za pomoci tohoto manuálu.

3.6.2. Nativní (LPAR) instalace

Pro nastavení LPAR pro instalaci Linuxu si v červených knihách Linux for S/390 a Linux for IBM eServer zSeries and S/390: Distributions nastudujte kapitoly 5 a 3.2.

3.6.3. Instalace jako host systému VM

Pro nastavení hosta systému VM pro instalaci Linuxu si v červených knihách Linux for S/390 a Linux for IBM eServer zSeries and S/390: Distributions přečtěte kapitoly 6 a 3.1.

Dále budete muset zkopírovat všechny soubory z podadresáře generic na váš CMS disk. Ujistěte se, že soubory kernel.debian a initrd.debian přenášíte v binárním módu s pevnou šířkou záznamu 80 znaků (zadáním příkazů BINARY a LOCSITE FIX 80 ve svém FTP klientovi). Soubor parmfile.debian může být uložen v kódování ASCII nebo EBCDIC. Spolu s obrazy nalezeznete ukázkový skript debian.exec, který nakopne soubory ve správném pořadí.

3.6.4. Nastavení instalačního serveru

Pokud nemáte připojení k Internetu (ať už přímo nebo přes proxy), musíte si vytvořit lokální instalační server, který bude dostupný z instalovaného S/390 a na kterém budou umístěny všechny balíčky, jež chcete instalovat. Tyto balíčky musí být dostupné přes NFS, HTTP nebo FTP.

Instalační server potřebuje přesnou kopii adresářové struktury libovolného zrcadla Debianu. Vyžadovány jsou samozřejmě pouze soubory architektury s390 a soubory na architektuře nezávislé. Do takto vytvořené struktury můžete také nakopírovat obsah všech instalačních CD.