3.6. Ρύθμιση του Υλικού και του Λειτουργικού συστήματος πριν την εγκατάσταση

Η ενότητα αυτή θα σας καθοδηγήσει στη ρύθμιση, αν χρειαστεί, του υλικού σας που θα πρέπει να κάνετε πριν εγκαταστήσετε το Debian.Αυτό περιλαμβάνει συνήθως τον έλεγχο και και πιθανά την αλλαγή κάποιων ρυθμίσεων στο BIOS ή στο firmware του συστήματός σας. Το «BIOS» ή το «firmware του συστήματος» είναι το βασικό λογισμικό που χρησιμοποιείται από το υλικό του υπολογιστή και η πιο κρίσιμη χρήση του είναι κατά τη διαδικασία της πρώτης εκκίνησης (bootstrap) (μετά το άνοιγμα του υπολογιστή).

3.6.1. Ρύθμιση του BIOS

Για να εγκαταστήσετε το Debian GNU/Linux στην αρχιτεκτονική S/390 ή σε ένα μηχάνημα zSeries πρέπει πρώτα να ξεκινήσετε έναν πυρήνα στο σύστημα. Ο μηχανισμός εκκίνησης στην πλατφόρμα αυτή είναι εγγενώς διαφορετικός από όλους τους άλλους, ειδικότερα από συστήματα τύπου-PC. Δεν υπάρχουν καθόλου διαθέσιμες συσκευές δισκέττας. Θα προσέξετε επίσης και μια άλλη μεγάλη διαφορά δουλεύοντας στην πλατφόρμα αυτή: τον περισσότερο (αν όχι όλο το χρόνο) θα δουλεύετε απομακρυσμένα, με τη βοήθεια λογισμικού για client session όπως το telnet, ή έναν browser. Αυτό οφείλεται στην ιδιαιτερότητα της αρχιτεκτονικής αυτών των συστημάτων όπου η κονσόλα 3215/3270 είναι line-based και όχι character-based.

Το Linux στην πλατφόρμα αυτή τρέχει είτε natively στο ίδιο το μηχάνημα, σε μια λεγόμενη LPAR (Λογική Κατάτμηση) ή σε ένα εικονικό μηχάνημα που παρέχεταιαπό το σύστημα VM. Τα μέσα εκκίνησης ποικίλουν ανάλογα με τον τρόπο εκτέλεσης του συστήματος. Για παράδειγμα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον αναγνώστη εικονικής κάρτας ενός εικονικού μηχανήματος ή να εκκινήσετε από την κονσόλα HMC (Hardware Management Console) μιας LPAR, αν η κονσόλα HMC και αυτή η δυνατότητα σας είναι διαθέσιμες.

Πριν κάνετε την πραγματική εγκατάσταση, πρέπει να κάνετε μια σειρά από βήματα σχεδιασμού και προετοιμασίας. Η IBM έχει κάνει διαθέσιμη την τεκμηρίωση που αφορά την όλη διαδικασία, πχ. πώς να προετοιμάσετε ένα μέσο εγκατάστασης και πώς πράγματι να εκκινήσετε από το μέσο αυτό. Η αναπαραγωγή αυτής της πληροφορίας εδώ δεν είναι όυτε εφικτή ούτε απαραίτητη. Θα περιγράψουμε όμως εδώ ποια στοιχεία αφορούν ειδικά το Debian και πού μπορείτε να τα βρείτε. Χρησιμοποιώντας και στις δυο πηγές πληροφορίας θα πρέπει να προετοιμάσετε το μηχάνημά σας και το μέσο εγκατάστασης ώστε να πραγματοποιήσετε την εκκίνηση από αυτό. Όταν δείτε την οθόνη καλωσορίσματος στην απομακρυσμένη σύνοδό σας, επιστρέψτε στο παρόν κείμενο για να κάνετε τα βήματα εγκατάστασης που αφορούν ειδικά το Debian.

3.6.2. Φυσικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις σε LPAR

Παρακαλούμε δείτε το κεφάλαιο 5 του Linux for S/390 Redbook και το κεφάλαιο 3.2 του Linux για IBM eServer zSeries και S/390:Διανομές Redbook για το πώς να ρυθμίσετε μια Λογική Κατάτμηση για το Linux.

3.6.3. Εγκατάσταση σαν VM guest

Παρακαλούμε κοιτάξτε το κεφάλαιο 6 του Linux for S/390 Redbook και το κεφάλαιο 3.1 του Linux for IBM eServer zSeries and S/390: Distributions Redbook για το πώς να ρυθμίσετε ένα VM guest για να τρέξετε Linux.

Πρέπει να αντιγράψετε όλα τα αρχεία από τον υπο-κατάλογο generic στον CMS δίσκο σας. Σιγουρευτείτε ότι μεταφέρετε τα αρχεία kernel.debian και initrd.debian σε εκτελέσιμη μορφή με ένα προκαθορισμένο μήκος 80 χαρακτήρων (ορίζοντας τα BINARY και LOCSITE FIX 80 στον πελάτη FTP). Το αρχείο parmfile.debian μπορεί να είναι είτε σε ASCII είτε σε EBCDIC μορφή. Ένα δείγμα του σεναρίου debian.exec, το οποίο θα βάλει τα αρχεία με τη σωστή σειρά, περιλαμβάνεται στις διαθέσιμες εικόνες.

3.6.4. Ρύθμιση ενός server εγκατάστασης

Αν δεν .έχετε μια σύνδεση στο Διαδίκτυο (είτε άμεσα είτε μέσω ενός web proxy) θα πρέπει να δημιουργήσετε έναν τοπικό server εγκατάστασης που να είναι προσβάσιμος από το μηχάνημά σας S/390. Αυτός ο server κρατά όλα τα πακέτα που θέλετε να εγκαταστήσετε και πρέπει να είναι διαθέσιμα μέσω NFS, HTTP ή FTP.

O server εγκατάστασης πρέπει να αντιγράψει την ακριβή δομή των καταλόγων από οποιοδήποτε καθρέφτη του Debian GNU/Linux αλλά μόνο τα αρχεία που είναι συγκεκριμένα για την αρχιτεκτονική s390 και αυτά που είναι ανεξάρτητα αρχιτεκτονικής απαιτούνται. Μπορείτε ακόμα να αντιγράψετε το περιεχόμενο όλων των CD εγκατάστασης σε ένα τέτοιο δέντρο καταλόγων.