4.2. Bestanden downloaden van Debian spiegelservers

Om de dichtstbijzijnde (en dus wellicht snelste) spiegelserver te vinden, kunt u de lijst met Debian spiegelservers raadplegen.

Indien u via FTP bestanden van een Debian spiegelserver downloadt, moet u ervoor zorgen die bestanden in binaire modus te downloaden en niet in tekstmodus of in automatische modus.

4.2.1. Waar u installatie-images kunt vinden

Op elke Debian spiegelserver bevinden de installatiemedia zich in de map debian/dists/stretch/main/installer-s390x/current/images/ — het bestand MANIFEST somt elk image-bestand op en waarvoor het bedoeld is.