Κεφάλαιο 5. Εκκίνηση του Συστήματος Εγκατάστασης

Πίνακας Περιεχομένων

5.1. Ξεκινώντας τον εγκαταστάτη στην αρχιτεκτονική S/390
5.1.1. Περιορισμοί των υπολογιστικών συστημάτων s390
5.1.2. Παράμετροι Εκκίνησης για s390
5.2. Παράμετροι εκκίνησης
5.2.1. Παράμετροι του Εγκαταστάτη του Debian
5.2.2. Χρήση παραμέτρων εκκίνησης για την απάντηση ερωτήσεων
5.2.3. Πέρασμα παραμέτρων στα αρθρώματα του πυρήνα
5.2.4. Αποκλεισμός (blacklisting) αρθρωμάτων του πυρήνα
5.3. Ανίχνευση λαθών της Διαδικασίας Εγκατάστασης
5.3.1. Ρύθμιση της εκκίνησης
5.3.2. Ερμηνεία των μηνυμάτων έναρξης πυρήνα!
5.3.3. Αναφορά Προβλημάτων της Εγκατάστασης
5.3.4. Διαδικασία υποβολής Αναφοράς Εγκατάστασης