5.1. Ξεκινώντας τον εγκαταστάτη στην αρχιτεκτονική S/390

5.1.1. Περιορισμοί των υπολογιστικών συστημάτων s390

Για να κάνετε την εγκατάσταση σε ένα σύστημα S/390 χρειάζεστε ένα σωστά ρυθμισμένοδίκτυο και δυνατότητα για ssh σύνδεση.

H διαδικασία εκκίνησης ξεκινά με τη ρύθμιση του δικτύου που σας προτρέπει ναδώσετε διάφορες παραμέτρους για το δίκτυο. Αν η ρύθμιση είναι επιτυχής, τότεθα μπείτε στο σύστημα ξεκινώντας μια σύνοδο ssh η οποία θα θέσει σε εκκίνηση τοκανονικό σύστημα εγκατάστασης .

5.1.2. Παράμετροι Εκκίνησης για s390

Σε συστήματα S/390 μπορείτε να προσθέσετε παραμέτρους εκκίνησης στο τέλοςτου αρχείου parm.Το αρχείο αυτό μπορεί να είναι είτε σε ASCII είτε σε EBCDIC μορφή. Ένα υπόδειγμα αρχείου parm parmfile.debian περιέχεται στις εικόνες της εγκατάστασης. Αν μια παράμετρος είναι πολύ μεγάλη για να χωρέσει σε 80 χαρακτήρες μπορεί απλά να συνεχιστεί στην πρώτη στήλη της επόμενης γραμμής. Όλες οι γραμμές ενώνονται διαδοχικά χωρίς διαστήματα όταν «περνούν» στον πυρήνα.

Αν εκκινήσετε τον εγκαταστάτη από μια λογική κατάτμηση (LPAR) ή ένα εικονικό μηχάνημα (VM) όπου είναι ορατά αρκετά μηχανήματα, πιθανόν να θέλετε να δώσετε οδηγία στον πυρήνα να περιοριστεί σε ένα συγκεκριμένο σύνολο συσκευών. Αυτό είναι ενδεδειγμένο για τη διαδικασία εκκίνησης του εγκαταστάτη όταν το σύστημα βλέπει αρκετούς δίσκους. Η επιλογή "cio_ignore" υποστηρίζει τόσο μια «μαύρη» λίστα (blacklist) (για τον αποκλεισμό μερικών μόνο συσκευών) όσο και μια «λευκή» λίστα (που να επιτρέπει συγκεκριμένες μόνο συσκευές):

 # blacklist: just ignore the two devices 300 and 301
 cio_ignore=0.0.0300-0.0.0301
 # whitelist: ignore everything but 1150, FD00, FD01 and FD02
 cio_ignore=all,!0.0.1150,!0.0.fd00-0.0.fd02

Παρακαλώ σημειώστε ότι δεν είναι υποχρεωτικός ο προσδιορισμός των δεκαεξαδικών αριθμών όλων των συσκευών σε πεζή μορφή. Για να ληφθεί υπόψιν στη διάρκεια της διαδικασίας εκκίνησης του εγκαταστάτη η παραπάνω επιλογή θα πρέπει να προστεθεί στο αρχείο parmfile.debian.