Debian GNU/Linux Installationsguide

Den här handboken är fri programvara; du kan distribuera den och/eller modifiera den under villkoren för GNU General Public License. Referera till licensen i Appendix F, GNU General Public License.

Bygg version av denna manual: 20230623.

Sammanfattning

Det här dokumentet innehåller installationsinstruktioner för Debian GNU/Linux 12 system (kodnamn bookworm) för arkitekturen 64-bit PowerPC (little-endian) (ppc64el). Den innehåller även referenser till mer information och information om hur du får ut det mesta av ditt nya Debian-system.

[Varning] Varning

This translation of the installation guide is not up-to-date and currently there is noone actively working on updating it. Keep this in mind when reading it; it may contain outdated or wrong information. Read or double-check the English variant, if in doubt. If you can help us with updating the translation, please contact or the debian-l10n-xxx mailinglist for this language. Many thanks

Översatt av Daniel Nylander <po@danielnylander.se>. Stort tack till Anders Lennartsson för korrekturläsningen. GNU General Public License översattes av Mikael Pawlo. Skicka synpunkter på översättningen till <debian-l10n-swedish@lists.debian.org> eller <tp-sv@listor.tp-sv.se>.


Innehållsförteckning

Installation av Debian GNU/Linux 12 för ppc64el
1. Välkommen till Debian
1.1. Vad är Debian?
1.2. Vad är GNU/Linux?
1.3. Vad är Debian GNU/Linux?
1.4. Vad är Debian-installatören?
1.5. Få tag på Debian
1.6. Få tag på senaste versionen av det här dokumentet
1.7. Organisering av det här dokumentet
1.8. Om copyright och programvarulicenser
2. Systemkrav
2.1. Maskinvara som stöds
2.1.1. Arkitekturer som stöds
2.1.2. Processor, moderkort och grafikstöd
2.1.3. Flera processorer
2.1.4. Stöd för grafikhårdvara
2.1.5. Maskinvara för anslutning till nätverk
2.1.6. Punktskriftsskärmar
2.1.7. Kringutrustning och annan maskinvara
2.2. Enheter som kräver fast programvara
2.3. Köpa maskinvara specifikt för GNU/Linux
2.3.1. Undvik proprietär eller sluten maskinvara
2.4. Installationsmedia
2.4.1. Cd-rom/Dvd-rom/Bd-rom
2.4.2. Nätverk
2.4.3. Hårddisk
2.4.4. Un*x eller GNU-system
2.4.5. Lagringssystem som stöds
2.5. Krav för minne och diskplats
3. Före installation av Debian GNU/Linux
3.1. Översikt av installationsprocessen
3.2. Säkerhetskopiera dina befintliga data!
3.3. Information du behöver
3.3.1. Dokumentation
3.3.2. Hitta informationskällor för maskinvara
3.3.3. Maskinvarukompatibilitet
3.3.4. Nätverksinställningar
3.4. Matcha minimikrav för maskinvara
3.5. Förpartionering för system med flera operativsystem
3.6. Inställning av maskinvara och operativsystem före installation
3.6.1. Hur man uppdaterar firmware för baremetal ppc64el
3.6.2. Uppdatera KVM -gästfirmware (SLOF)
3.6.3. Uppdatera PowerKVM hypervisor
4. Få tag på installationsmedia
4.1. Officiella Debian GNU/Linux installationsavbildningar
4.2. Hämta filer från Debian-speglar
4.2.1. Var man får tag på installationsfiler
4.3. Förbereda filer för uppstart med hårddisk
4.4. Förbered filerna för nätverksuppstart via TFTP
4.4.1. Konfigurering av DHCP-server
4.4.2. Konfigurera en BOOTP-server
4.4.3. Aktivering av TFTP-server
4.4.4. Flytta TFTP-avbildningarna till rätt plats
4.5. Automatisk installation
4.5.1. Automatisk installation med Debian Installer
4.6. Verifiera integriteten för installationsfiler
5. Starta upp installationssystemet
5.1. Starta upp installationsprogrammet på 64-bit PowerPC (little-endian)
5.1.1. Starta en ppc64el maskin
5.2. Hjälpmedel
5.2.1. Installationsprogrammets frontend
5.2.2. Punktskriftsskärmar med USB
5.2.3. Punktskriftsskärmar med seriekabel
5.2.4. Brädenheter
5.2.5. Tema med hög kontrast
5.2.6. Zooma
5.2.7. Expertinstallation, räddningsläge, automatisk installation
5.2.8. Tillgänglighet för det installerade systemet
5.3. Uppstartsparametrar
5.3.1. Startkonsol
5.3.2. Parametrar för Debian Installer
5.3.3. Använding av uppstartsparametrar för att besvara frågor
5.3.4. Skicka parametrar till kärnmoduler
5.3.5. Svartlistning av kärnmoduler
5.4. Felsök installationsprocessen
5.4.1. Tillförlitligheten för optiska medier
5.4.2. Uppstartskonfiguration
5.4.3. Tolkning av kärnans uppstartsmeddelanden
5.4.4. Rapportering av installationsproblem
5.4.5. Skicka installationsrapporter
6. Användning av Debian Installer
6.1. Hur installationsprogrammet fungerar
6.2. Introduktion till komponenter
6.3. Användning av individuella komponenter
6.3.1. Konfiguration av Debians installationsprogram och maskinvara
6.3.2. Skapa användare och lösenord
6.3.3. Konfigurera klockan och tidszon
6.3.4. Partitionering och val av monteringspunkter
6.3.5. Installation av grundsystemet
6.3.6. Installera ytterligare programvara
6.3.7. Gör ditt system klart för uppstart
6.3.8. Färdigställ installationen
6.3.9. Felsökning
6.3.10. Installation over network-console
6.4. Läsa in saknad fast programvara
6.4.1. Förbereda ett media
6.4.2. Fast programvara och det installerade systemet
6.4.3. Slutför det installerade systemet
6.5. Customization
6.5.1. Installing an alternative init system
7. Starta upp ditt nya Debian-system
7.1. Sanningens minut
7.2. Montering av krypterade volymer
7.2.1. Felsökning
7.3. Logga in
8. Nästa steg och hur man ska gå vidare
8.1. Stänga av systemet
8.2. Orientera dig runt i Debian
8.2.1. Debians paketsystem
8.2.2. Ytterligare mjukvara tillgängligt för Debian
8.2.3. Hantera programversioner
8.2.4. Hantera cronjobb
8.3. Ytterligare läsning och information
8.4. Konfigurera ditt system att använda e-post
8.4.1. Standardkonfiguration för e-post
8.4.2. Skicka e-post utanför systemet
8.4.3. Konfigurera e-postservern Exim4
8.5. Bygg en ny kärna
8.6. Återställning av ett trasigt system
A. Installationshjälp
A.1. Förberedelser
A.2. Starta upp installationsprogrammet
A.2.1. Optisk skiva
A.2.2. Uppstart från nätverk
A.2.3. Uppstart från hårddisk
A.3. Installation
A.4. Sänd oss en installationsrapport
A.5. Och till slut…
B. Automatiserad installation med förinställningar
B.1. Introduktion
B.1.1. Metoder för förinställning
B.1.2. Begränsningar
B.2. Användning av förinställningar
B.2.1. Inläsning av förkonfigurationsfilen
B.2.2. Användning av uppstartsparametrar för att förinställa frågor
B.2.3. Auto-läget
B.2.4. Användbara alias vid förinställning
B.2.5. Examples of boot prompt preseeding
B.2.6. Använd en DHCP-server för att ange förkonfigurationsfiler
B.3. Skapa en förkonfigurationsfil
B.4. Innehållet av en förkonfigurationsfil (för bookworm)
B.4.1. Lokalanpassning
B.4.2. Nätverkskonfiguration
B.4.3. Nätverkskonsoll
B.4.4. Spegelinställningar
B.4.5. Kontoinställning
B.4.6. Inställning av klocka och tidszon
B.4.7. Partitionering
B.4.8. Installation av grundsystem
B.4.9. Apt-inställning
B.4.10. Paketval
B.4.11. Färdigställande av installationen
B.4.12. Förinställning av andra paket
B.5. Avancerade inställningar
B.5.1. Kör anpassade kommandon under installationen
B.5.2. Användning av förinställningar för att ändra på standardvärden
B.5.3. Kedjeinläsning av förkonfigurationsfiler
C. Partitionera för Debian
C.1. Bestämma Debian-partitioner och storlekar
C.2. Katalogträdet
C.3. Rekommenderad partitionstabell
C.4. Enhetsnamn i Linux
C.5. Debians partitioneringsprogram
D. Diverse bitar
D.1. Linux-enheter
D.1.1. Konfigurera din mus
D.2. Nödvändig diskplats för funktioner
D.3. Installera Debian GNU/Linux från ett Unix/Linux-system
D.3.1. Påbörja arbetet
D.3.2. Installera debootstrap
D.3.3. Kör debootstrap
D.3.4. Konfigurera grundsystemet
D.3.5. Installera en kärna
D.3.6. Ställ in starthanteraren
D.3.7. Fjärråtkomst: installera SSH och konfigurera åtkomst
D.3.8. Slutgiltiga justeringar
D.4. Installera Debian GNU/Linux över PPP over Ethernet (PPPoE)
E. Administrivia
E.1. Om det här dokumentet
E.2. Bidrag till det här dokumentet
E.3. Stora bidragsgivare
E.4. Varumärken
F. GNU General Public License

Tabellförteckning

3.1. Maskinvaruinformation som som kan vara hjälpfulla för en installation
3.2. Rekommenderade minimala systemkrav