Debian GNU/Linux Installatiehandleiding

Deze handleiding is vrije software; u mag deze verspreiden en/of wijzigen onder de bepalingen van de GNU Algemene Publieke Licentie (GNU General Public License). U wordt verzocht de licentie in Bijlage F, GNU General Public License — GNU Algemene Publieke Licentie te raadplegen.

Bouwversie van deze handleiding: 20230623.

Samenvatting

Dit document bevat installatie-instructies voor het Debian GNU/Linux 12 systeem (codenaam bookworm), voor de architectuur S/390 (s390x). Het bevat ook verwijzingen naar meer informatie en informatie over hoe u het maximale uit uw nieuwe Debian systeem kunt halen.

Deze handleiding is oorspronkelijk geschreven in het Engels en het is mogelijk dat voor sommige onderdelen de vertaling naar het Nederlands nog niet volledig is. Voor de delen die nog niet zijn vertaald is de originele, Engelstalige tekst opgenomen. Voor informatie over de vertaling naar het Nederlands kunt u een e-mail sturen naar de mailinglijst . Zie ook Paragraaf 1.6, “De meest recente versie van dit document verkrijgen”.


Inhoudsopgave

Debian GNU/Linux 12 installeren op s390x
1. Welkom bij Debian
1.1. Wat is Debian?
1.2. Wat is GNU/Linux?
1.3. Wat is Debian GNU/Linux?
1.4. Wat is het installatiesysteem van Debian?
1.5. Debian verkrijgen
1.6. De meest recente versie van dit document verkrijgen
1.7. De opbouw van dit document
1.8. Over copyright en softwarelicenties
2. Systeemvereisten
2.1. Ondersteunde hardware
2.1.1. Ondersteunde architecturen
2.1.2. machines van het type zSerie en System z
2.1.3. PAV en HyperPAV
2.1.4. Meerdere processoren
2.1.5. Hardware voor verbinding met het netwerk
2.1.6. Randapparatuur en andere hardware
2.2. Installatiemedia
2.2.1. Netwerk
2.2.2. Harde schijf
2.2.3. Un*x- of GNU-systeem
2.2.4. Ondersteunde opslagsystemen
2.3. Vereisten inzake geheugen en schijfruimte
3. Vooraleer u Debian GNU/Linux installeert
3.1. Overzicht van het installatieproces
3.2. Maak een reservekopie van uw bestaande gegevens!
3.3. Benodigde informatie
3.3.1. Documentatie
3.3.2. Informatiebronnen over hardware vinden
3.3.3. Compatibiliteit van de hardware
3.3.4. Netwerkinstellingen
3.4. Voldoen aan de minimale vereisten op het gebied van hardware
3.5. Uw harde schijf vooraf indelen voor een multi-boot systeem
3.6. Configuratie van hardware en besturingssysteem voor de installatie
3.6.1. Het BIOS instellen
3.6.2. Standaardinstallatie en LPAR-installatie
3.6.3. Een installatie als VM-gast
3.6.4. Een installatieserver opzetten
4. Media met het installatiesysteem verkrijgen
4.1. Officiële Debian GNU/Linux installatie-images
4.2. Bestanden downloaden van Debian spiegelservers
4.2.1. Waar u installatiebestanden kunt vinden
4.3. Automatische installatie
4.3.1. Automatisch installeren met het installatiesysteem van Debian
4.4. De integriteit van installatiebestanden verifiëren
5. Het installatiesysteem starten
5.1. Het installatiesysteem starten op S/390
5.1.1. Restricties bij de S/390
5.1.2. Opstartparameters voor de S/390
5.2. Opstartparameters
5.2.1. Parameters voor het installatiesysteem van Debian
5.2.2. Het gebruik van opstartparameters om op vragen te antwoorden
5.2.3. Parameters doorgeven aan kernelmodules
5.2.4. Kernel modules op een zwarte lijst plaatsen
5.3. Probleemanalyse bij het installatieproces
5.3.1. De configuratie van het opstartproces
5.3.2. De meldingen bij het opstarten van de kernel interpreteren
5.3.3. Installatieproblemen rapporteren
5.3.4. Installatierapporten insturen
6. Het Debian installatiesysteem gebruiken
6.1. Hoe het installatiesysteem werkt
6.2. Voorstelling van de componenten
6.3. Individuele componenten gebruiken
6.3.1. Het instellen van het installatiesysteem van Debian en het configureren van de hardware
6.3.2. Gebruikers en wachtwoorden instellen
6.3.3. De klok en de tijdzone instellen
6.3.4. Schijfindeling en selectie van aankoppelpunten
6.3.5. Installatie van het Basissysteem
6.3.6. Aanvullende software installeren
6.3.7. Zorgen dat uw systeem kan worden opgestart
6.3.8. De installatie afronden
6.3.9. Probleemoplossing
6.3.10. Installatie over netwerk-console
6.4. Aanpassingen maken
6.4.1. Een ander init-systeem installeren
7. De computer opstarten met uw nieuwe Debian systeem
7.1. Het moment van de waarheid
7.2. Geëncrypteerde volumes aankoppelen
7.2.1. Problemen oplossen
7.3. Inloggen
8. De volgende stappen en waar u hierna nog terecht kunt
8.1. Het systeem afsluiten
8.2. Zich mentaal instellen op Debian
8.2.1. Het pakketbeheersysteem van Debian
8.2.2. Extra software die voor Debian beschikbaar is
8.2.3. Het versiebeheer van toepassingssoftware
8.2.4. Het beheer van cron-taken
8.3. Aanvullende lectuur en informatie
8.4. Uw systeem instellen voor het gebruik van e-mail
8.4.1. Een standaard e-mailconfiguratie
8.4.2. E-mails versturen buiten het systeem
8.4.3. De Exim4 Mail Transport Agent configureren
8.5. Een nieuwe kernel compileren
8.6. Een defect systeem herstellen
A. Installatie-howto
A.1. Voorbereidselen
A.2. Het installatiesysteem opstarten
A.2.1. Optische schijf
A.2.2. Opstarten van het netwerk
A.2.3. Opstarten vanaf harde schijf
A.3. De installatie
A.4. Stuur ons een installatieverslag
A.5. En tenslotte…
B. De installatie automatiseren door antwoorden vooraf in te stellen
B.1. Inleiding
B.1.1. Methodes om preconfiguratie toe te passen
B.1.2. Beperkingen
B.2. Vooraf configureren in de praktijk
B.2.1. Het antwoordbestand laden
B.2.2. Met opstartparameters vooraf installatievragen beantwoorden
B.2.3. Automatische modus
B.2.4. Nuttige aliassen bij het vooraf configureren
B.2.5. Preconfiguratievoorbeelden voor de opstart-prompt
B.2.6. Een DHCP-server gebruiken om antwoordbestanden op te geven
B.3. Een antwoordbestand aanmaken
B.4. Inhoud van het antwoordbestand (voor bookworm)
B.4.1. Lokalisatie
B.4.2. Netwerkconfiguratie
B.4.3. Netwerkconsole
B.4.4. Spiegelserverinstellingen
B.4.5. Accounts instellen
B.4.6. Instellen van klok en tijdzone
B.4.7. Schijfindeling
B.4.8. De installatie van het basissysteem
B.4.9. Apt instellen
B.4.10. Pakketselectie
B.4.11. De installatie afronden
B.4.12. Andere pakketten vooraf configureren
B.5. Opties voor gevorderden
B.5.1. Aangepaste commando's uitvoeren tijdens de installatie
B.5.2. Gebruik maken van preconfiguratie om standaardwaarden aan te passen
B.5.3. Een aaneenschakeling van antwoordbestanden laden
C. Schijven indelen voor Debian
C.1. Keuzes maken in verband met Debian partities en hun grootte
C.2. De mappenboom
C.3. Aanbevolen schijfindelingsschema
C.4. De benaming van apparaten in Linux
C.5. Debian schijfindelingsprogramma's
D. Varia
D.1. Linux-apparaten
D.2. De hoeveelheid schijfruimte die nodig is voor taken
D.3. Debian GNU/Linux installeren vanuit een Unix/Linux-Systeem
D.3.1. Aan de slag
D.3.2. debootstrap installeren
D.3.3. Het programma debootstrap uitvoeren
D.3.4. Het basissysteem configureren
D.3.5. Een kernel installeren
D.3.6. Zet de bootloader op
D.3.7. Toegang vanop afstand: SSH installeren en de toegang opzetten
D.3.8. Afwerking
E. Administrivia
E.1. Over dit document
E.2. Een bijdrage leveren aan dit document
E.3. Belangrijkste bijdragen
E.4. Handelsmerken
F. GNU General Public License — GNU Algemene Publieke Licentie

Lijst van tabellen

3.1. Voor een installatie nuttige informatie over hardware
3.2. Aanbevolen minimale systeemvereisten