Sổ tay Cài đặt Debian GNU/Linux

Sổ tay này là phần mềm tự do; bạn có thể phát hành lại nó và/hay sửa đổi nó với điều kiện của Giấy Phép Công Cộng GNU (GPL). Xem giấy phép trong Phụ lục F, Giấy phép Công cộng GNU.

Build version of this manual: 20230623.

Tổng quan

Tài liệu này chứa hướng dẫn cài đặt cho hệ thống Debian GNU/Linux 12 (tên mã bookworm), cho kiến trúc S/390 (s390x). Nó cũng chứa liên kết đến thông tin bổ sung và thông tin về tận dụng hệ thống Debian mới.

[Cảnh báo] Cảnh báo

This translation of the installation guide is not up-to-date and currently there is noone actively working on updating it. Keep this in mind when reading it; it may contain outdated or wrong information. Read or double-check the English variant, if in doubt. If you can help us with updating the translation, please contact or the debian-l10n-xxx mailinglist for this language. Many thanks

Trạng thái của bản dịch: hoàn tất (mà có thể là không đẹp ;) ). Mời bạn gửi thông báo lỗi hoặc góp ý cho người dịch và/hoặc hộp thư chung .


Mục lục

Cài đặt 12 Debian GNU/Linux trên s390x
1. Chào mừng bạn dùng Debian
1.1. Debian là gì vậy?
1.2. GNU/Linux là gì vậy?
1.3. Debian GNU/Linux là gì vậy?
1.4. What is the Debian Installer?
1.5. Lấy Debian
1.6. Lấy phiên bản mới nhất của tài liệu này
1.7. Cấu trúc của tài liệu này
1.8. Về tác quyền và giấy phép phần mềm
2. Hệ thống Yêu cầu
2.1. Phần cứng được hỗ trợ
2.1.1. Kiến trúc được hỗ trợ
2.1.2. Kiểu máy zSeries và System z
2.1.3. PAV và HyperPAV
2.1.4. Đa bộ xử lý
2.1.5. Phần cứng khả năng kết nối mạng
2.1.6. Ngoại vi và phần cứng khác
2.2. Vật chứa trình cài đặt
2.2.1. Mạng
2.2.2. Đĩa cứng
2.2.3. Hệ thống Un*x hay GNU
2.2.4. Hệ thống cất giữ được hỗ trợ
2.3. Bộ nhớ và sức chứa trên đĩa cần thiết
3. Trước khi cài đặt Debian GNU/Linux
3.1. Toàn cảnh tiến trình cài đặt
3.2. Sao lưu mọi dữ liệu đã có đi !
3.3. Thông tin cần thiết
3.3.1. Tài liệu hướng dẫn
3.3.2. Tìm nguồn thông tin về phần cứng
3.3.3. Khả năng tương thích của phần cứng
3.3.4. Thiết lập mạng
3.4. Thoả tiêu chuẩn phần cứng tối thiểu
3.5. Phân vùng sẵn cho hệ thống đa khởi động
3.6. Phần cứng cài đặt sẵn và thiết lập hệ điều hành
3.6.1. Thiết lập BIOS
3.6.2. Sự cài đặt kiểu sở hữu và LPAR
3.6.3. Cài đặt như là khách VM
3.6.4. Thiết lập máy phục vụ cài đặt
4. Lấy vật chứa cài đặt hệ thống
4.1. Official Debian GNU/Linux installation images
4.2. Tải tập tin xuống máy nhân bản Debian
4.2.1. Where to Find Installation Files
4.3. Cài đặt tự động
4.3.1. Tự động cài đặt dùng trình cài đặt Debian
4.4. Verifying the integrity of installation files
5. Khởi động Hệ thống Cài đặt
5.1. Khởi động trình cài đặt trên S/390
5.1.1. Hạn chế S/390
5.1.2. Tham số khởi động S/390
5.2. Tham số khởi động
5.2.1. Tham số trình cài đặt Debian
5.2.2. Dùng tham số khởi động để trả lời câu hỏi
5.2.3. Gửi tham số cho mô-đun hạt nhân
5.2.4. Cấm mô-đun hạt nhân
5.3. Giải đáp thắc mắc trong tiến trình cài đặt
5.3.1. Cấu hình khởi động
5.3.2. Giải thích thông điệp khởi chạy hạt nhân
5.3.3. Thông báo vấn đề cài đặt
5.3.4. Đệ trình báo cáo cài đặt
6. Sử dụng trình cài đặt Debian
6.1. Trình cài đặt hoạt động như thế nào
6.2. Giới thiệu về thành phần
6.3. Sử dụng mỗi thành phần
6.3.1. Thiết lập trình cài đặt Debian và cấu hình phần cứng
6.3.2. Thiết lập Người dùng và Mật khẩu
6.3.3. Cấu hình Đồng hồ và Múi giờ
6.3.4. Phân vùng và chọn điểm lắp
6.3.5. Cài đặt Hệ thống Cơ bản
6.3.6. Cài đặt phần mềm thêm
6.3.7. Cho hệ thống khả năng khởi động
6.3.8. Cài đặt xong
6.3.9. Khắc phục sự số
6.3.10. Installation over network-console
6.4. Customization
6.4.1. Installing an alternative init system
7. Khởi động vào hệ thống Debian mới
7.1. Giờ phút thử thách
7.2. Gắn kết khối tin đã mật mã
7.2.1. Giải đáp thắc mắc
7.3. Đăng nhập
8. Bước kế tiếp và đi đâu vậy
8.1. Tắt hệ thống
8.2. Giới thiệu về Debian
8.2.1. Hệ thống quản lý gói Debian
8.2.2. Phần mềm Thêm Hiện có cho Debian
8.2.3. Quản lý phiên bản ứng dụng
8.2.4. Quản lý công việc định kỳ
8.3. Thông tin thêm
8.4. Thiết lập thư điện tử trên hệ thống
8.4.1. Cấu hình thư điện tử mặc định
8.4.2. Gửi thư ra hệ thống
8.4.3. Cấu hình tác nhân truyền thư tín Exim4
8.5. Biên dịch hạt nhân mới
8.6. Phục hồi hệ thống bị hỏng
A. Cài đặt Thế nào
A.1. Chuẩn bị
A.2. Khởi động trình cài đặt
A.2.1. Optical disc
A.2.2. Khởi động từ mạng
A.2.3. Khởi động từ đĩa cứng
A.3. Cài đặt
A.4. Gởi báo cáo cài đặt cho chúng tôi
A.5. Vậy cuối cùng…
B. Tự động hoá việc cài đặt bằng chèn sẵn
B.1. Giới thiệu
B.1.1. Phương pháp chèn sẵn
B.1.2. Hạn chế
B.2. Dùng khả năng chèn sẵn
B.2.1. Tải tập tin định cấu hình sẵn
B.2.2. Dùng tham số khởi động để chèn sẵn câu hỏi
B.2.3. Chế độ tự động
B.2.4. Biệt hiệu có ích khi chèn sẵn
B.2.5. Examples of boot prompt preseeding
B.2.6. Dùng máy phục vụ DHCP để xác định tập tin định cấu hình sẵn
B.3. Tạo tập tin định cấu hình sẵn
B.4. Nội dung của tập tin định cấu hình sẵn (cho bookworm)
B.4.1. Địa phương hoá
B.4.2. Cấu hình mạng
B.4.3. Bàn giao tiếp mạng
B.4.4. Thiết lập máy nhân bản
B.4.5. Thiết lập tài khoản
B.4.6. Thiết lập đồng hồ và múi giờ
B.4.7. Phân vùng
B.4.8. Cài đặt hệ thống cơ bản
B.4.9. Thiết lập apt
B.4.10. Chọn gói phần mềm
B.4.11. Làm xong tiến trình cài đặt
B.4.12. Chèn trước gói khác
B.5. Tùy chọn cấp cao
B.5.1. Chạy lệnh riêng trong khi cài đặt
B.5.2. Dùng khả năng chèn sẵn để thay đổi giá trị mặc định
B.5.3. Tải dây chuyền tập tin định cấu hình sẵn
C. Phân vùng cho Debian
C.1. Chọn phân vùng Debian, lập kích cỡ phân vùng
C.2. Cây thư mục
C.3. Bố trí phân vùng khuyến khích
C.4. Tên thiết bị dưới Linux
C.5. Chương trình tạo phân vùng Debian
D. Thông Tin Linh Tinh
D.1. Thiết bị Linux
D.2. Sức chứa trên đĩa cần thiết cho công việc
D.3. Cài đặt Debian GNU/Linux từ hệ thống UNIX/Linux
D.3.1. Bắt đầu
D.3.2. Cài đặt debootstrap
D.3.3. Chạy debootstrap
D.3.4. Cấu hình hệ thống cơ bản
D.3.5. Cài đặt hạt nhân
D.3.6. Thiết lập bộ nạp khởi động
D.3.7. Remote access: Installing SSH and setting up access
D.3.8. Đòn kết liễu
E. Linh tinh quản trị
E.1. Về tài liệu này
E.2. Cách đóng góp cho tài liệu này
E.3. Đóng góp chính
E.4. Lời báo nhận thương hiệu
F. Giấy phép Công cộng GNU

Danh sách Bảng

3.1. Hardware Information Helpful for an Install
3.2. Điều kiện hệ thống tối thiểu khuyến khích