A.2. Zavedení instalačního programu

The debian-cd team provides builds of installation images using debian-installer on the Debian CD/DVD page. For more information on where to get installation images, see 4.1 – „Oficiální Debian GNU/Linux instalační obrazy“.

Some installation methods require other images than those for optical media. 4.2.1 – „Where to Find Installation Files“ explains how to find images on Debian mirrors.

Následující podkapitoly osvětlují, které obrazy byste měli použít pro který typ instalace.

A.2.1. Optical disc

The netinst CD image is a popular image which can be used to install bookworm with the debian-installer. This installation method is intended to boot from the image and install additional packages over a network; hence the name netinst. The image has the software components needed to run the installer and the base packages to provide a minimal bookworm system. If you'd rather, you can get a full size CD/DVD image which will not need the network to install. You only need the first image of such set.

Download whichever type you prefer and burn it to an optical disc. To boot the disc, you may need to change your BIOS/UEFI configuration, as explained in 3.6.1 – „Invoking the BIOS/UEFI Set-Up Menu“.

A.2.2. USB Memory Stick

Instalovat můžete také z výměnných USB zařízení. Například USB klíčenka je šikovným instalačním zařízením, které můžete nosit stále s sebou a velmi rychle tak rozšiřovat řady počítačů s Debianem.

The easiest way to prepare your USB memory stick is to download any Debian CD or DVD image that will fit on it, and write the image directly to the memory stick. Of course this will destroy anything already on the stick. This works because Debian CD/DVD images are isohybrid images that can boot both from optical and USB drives.

Funkční klíčenku s instalačním programem lze vyrobit více cestami, z nichž některé jsou popsány v kapitole 4.3 – „Příprava souborů pro zavedení z USB zařízení“. (Například návod, jak použít klíčenku menší než 256 MB.)

While booting from USB storage is quite common on UEFI systems, this is somewhat different in the older BIOS world. Some BIOSes can boot USB storage directly, and some cannot. You may need to configure your BIOS/UEFI to enable USB legacy support or Legacy support. The boot device selection menu should show removable drive or USB-HDD to get it to boot from the USB device. For helpful hints and details, see 5.1.1 – „Zavedení z USB klíčenky.

A.2.3. Zavedení ze sítě

Další z možností, jak zavést debian-installer je pomocí sítě. Konkrétní postup závisí na vaší architektuře a síťovém prostředí. Obecně budete potřebovat soubory z adresáře netboot/.

Nejjednodušší cesta je asi přes PXE. Do adresáře /srv/tftp (nebo jiného podle vašeho tftp serveru) rozbalte soubor netboot/pxeboot.tar.gz. Nastavte DHCP server, aby klientům předal název souboru pxelinux.0 a s trochou štěstí bude vše fungovat samo. Podrobnější informace naleznete v kapitole 4.5 – „Příprava souborů pro zavedení ze sítě pomocí TFTP“.

A.2.4. Zavedení z pevného disku

It's possible to boot the installer using no removable media, but just an existing hard disk, which can have a different OS on it. Download hd-media/initrd.gz, hd-media/vmlinuz, and a Debian CD/DVD image to the top-level directory of the hard disk. Make sure that the image has a filename ending in .iso. Now it's just a matter of booting linux with the initrd. 5.1.3 – „Booting from Linux using GRUB explains one way to do it.