C.2. Strom adresářů

Debian GNU/Linux dodržuje standard pro pojmenování souborů a adresářů (Filesystem Hierarchy Standard), což zaručuje, že uživatelé či programy mohou odhadnout umístění souborů či adresářů. Kořenový adresář je reprezentován lomítkem / a na všech Debianích systémech obsahuje tyto adresáře:

Adresář Obsah
bin Důležité programy
boot Statické soubory zavaděče
dev Soubory zařízení
etc Konfigurační soubory závislé na systému
home Domovské adresáře uživatelů
lib Podstatné sdílené knihovny a moduly jádra
media Obsahuje přípojné body pro výměnná média
mnt Místo pro dočasné připojování souborových systémů
proc Virtuální adresář obsahující systémové informace
root Domovský adresář správce systému
run Proměnlivá data platná po dobu běhu systému
sbin Důležité systémové programy
sys Virtuální adresář obsahující systémové informace
tmp Dočasné soubory
usr Druhá úroveň hierarchie
var Proměnlivá data
srv Data nabízená systémem
opt Softwarové balíky třetích stran

Následující seznam by vám měl pomoci při rozhodování o rozdělení disku na oblasti. Berte prosím na vědomí, že využití disku se velmi liší podle způsobu používání systému a proto jsou následující doporučení pouze obecné a měly by sloužit jen jako možný základ pro dělení disku.