C.4. Enhedsnavne i Linux

Linuxdiske og partitionsnavne kan være forskellige fra andre operativsystemer. Du skal kende navnene som Linux bruger, når du opretter og monterer partitioner. Her er det grundlæggende navneskema:

Partitionerne på hver disk er repræsenteret ved at tilføje et decimaltal til disknavnet: sda1 og sda2 repræsenterer de første og anden partitioner for det første SCSI-diskdrev i dit system.

Her er et eksempel fra det virkelige liv. Lad os antage, at du har et system med 2 SCSI-diske, en på SCSI-adresse 2 og den anden på SCSI-adresse 4. Den første disk (på adresse 2) er så navngivet sda, og den anden sdb. Hvis drevet sda har 3 partitioner, så vil de blive navngivet sda1, sda2 og sda3. Det samme gælder for disken sdb og dens partitioner.

Bemærk, at hvis du har to SCSI-værtsbusadaptere (dvs. controllere), så kan rækkefølgen for drevene blive forstyrret. Den bedste løsning i dette tilfælde er at kigge på opstartsbeskederen, hvis vi antager, at du kender drevmodellerne og/eller kapaciteten.

Linux repræsenterer de primære partitioner som drevnavn, plus tallene 1 til 4. For eksempel, er den første primære partition på det første drev /dev/sda1. De logiske partitioner er nummereret startende med 5, så den første logiske partition på det samme drev er /dev/sda5. Husk at den udvidede partition, det vil sige den primære partition som indeholder de logiske partitioner, ikke kan bruges for sig selv.