D.2. Diskpladskrævet for opgaver

En standardinstallation for amd64-arkitekturen, inklusive alle standardpakker og brug af standardkernen, fylder 1242MB diskplads. En minimal basisinstallation, uden Standardsystem-opgaven valgt, vil benytte 1012MB.

[Vigtigt] Vigtigt

I begge tilfælde er dette det faktiske diskforbrug brugt efter installationen er færidg og eventuelle midlertidige filer er slettet. Tallene medtager heller ikke pladsbehov for filsystemet, for eksempel for journalfiler. Dette betyder at signifikant mere diskplads er krævet både under installationen og under normal brug.

Den følgende tabel viser størrelser rapporteret af aptitude for opgaverne vist i tasksel. Bemærk at nogle opgaver har overlappende bestanddele, så at den samlede installerede størrelse for to opgaver sammenlagt kan være mindre end det samlede beløb indhentet ved at lægge tallene sammen.

Som standard vil installationsprogrammet intallere GNOME-skrivebordsmiljøet, men alternative skrivebordsmiljøer kan vælges ved enten at bruge en af de specielle installationsaftryk eller ved at specificere det ønskede skrivebordsmiljø når installationsprogrammet startes op (se Afsnit 6.3.6.2, “Valg af og installation af programmer”).

Bemærk at du skal tilføje størrelserne vist i tabellen til størrelsen for standardinstallationen når du skal bestemme størrelsen for partitionerne. Det meste af den angivne størrelse vist som Installeret størrelse vil blive lagt i /usr og i /lib; størrelsen vist som Overført størrelse er (midlertidigt) krævet i /var.

Opgave Installeret størrelse (MB) Størrelse at hente (MB) Plads krævet for installation (MB)
Skrivebordsmiljø      
  • GNOME (standard) 3216 859 4075
  • KDE Plasma 4584 1316 5900
  • Xfce 2509 683 3192
  • LXDE 2539 693 3232
  • MATE 2851 762 3613
  • Cinnamon 4676 1324 6000
Internetserver 85 19 104
SSH-server 2 1 3

Hvis du installerer på et sprog forskellig fra engelsk, kan tasksel selv installere en oversættelsesopgave, hvis en sådan findes for dit sprog. Pladskravet er forskelligt per sprog; du skal forvente op til 350 MB samlet set for overførslen og installationen.