D.4. Instalarea Debian GNU/Linux utilizând protocolul «IP pe portul paralel» („ Parallel Line Internet Protocol”: PLIP)

Această secțiune explică cum se instalează Debian GNU/Linux pe un calculator fără placă Ethernet, dar care este conectat cu un calculator la distanță ce joacă rol de pasarelă, printr-un cablu Null-Modem (numit și cablu Null-Printer). Calculatorul pasarelă ar trebui să fie conectat la o rețea care are o oglindă Debian în cadrul ei (de exemplu, la Internet).

În exemplul din această anexă vom configura o conexiune PLIP utilizând o pasarelă conectată la Internet printr-o conexiune dial-up (ppp0). Vom folosi adresele IP 192.168.0.1 și 192.168.0.2 pentru interfețele PLIP de pe sistemul țintă și, respectiv, pe sistemul sursă (aceste adrese ar trebui să fie neutilizate în spațiul de adrese de rețea).

Conexiunea PLIP configurată în timpul instalării va fi disponibilă și după repornirea sistemului instalat (vezi Cap. 7, Pornirea în noul dumneavoastră sistem Debian).

Înainte de a începe, va trebui să verificați configurația BIOS (adresa de bază IO și IRQ) pentru porturile paralele atât ale sistemului sursă, cât și ale sistemului țintă. Cele mai comune valori sunt io=0x378, irq=7.

D.4.1. Cerințe

 • Un calculator țintă, numit target, unde va fi instalat Debian.

 • Medii de instalare a sistemului; vezi Secțiune 2.4, „Medii de instalare”.

 • Un alt calculator conectat la Internet, numit sursă, care va funcționa ca pasarelă.

 • Un cablu DB-25 Null-Modem. Consultați PLIP-Install-HOWTO pentru mai multe informații despre acest cablu și instrucțiuni despre cum să vă creați propriul cablu.

D.4.2. Configurarea sistemului „sursă”

Următorul script shell este un exemplu simplu despre cum să configurați calculatorul „sursă” ca o pasarelă către Internet folosind ppp0.

#!/bin/sh

# Îndepărtăm modulele care rulează din nucleu pentru a evita conflictele și
# pentru a le reconfigura manual.
modprobe -r lp parport_pc
modprobe parport_pc io=0x378 irq=7
modprobe plip

# Configurați interfața plip (plip0 pentru mine, consultați dmesg | grep plip)
ifconfig plip0 192.168.0.2 pointopoint 192.168.0.1 netmask 255.255.255.255 up

# Configurați pasarela
modprobe iptable_nat
iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp0 -j MASQUERADE
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

D.4.3. Instalarea sistemului țintă „target”

Porniți mediul de instalare. Instalarea trebuie să fie rulată în modul expert; introduceți expert în promptul de pornire. Dacă trebuie să definiți parametri pentru modulele nucleului, trebuie să faceți acest lucru și în promptul de pornire. De exemplu, pentru a porni programul de instalare și pentru a definii valori pentru opțiunile io și irq pentru modulul „parport_pc”, introduceți următoarele în promptul de pornire:

expert parport_pc.io=0x378 parport_pc.irq=7

Mai jos sunt răspunsurile care ar trebui date în diferite etape ale instalării.

 1. Încărcați componentele programului de instalare de pe mediul de instalare

  Selectați opțiunea plip-modules din listă; aceasta va face controlorii PLIP disponibili pentru sistemul de instalare.

 2. Detectarea dispozitivelor de rețea

  • Dacă sistemul „target” are o placă de rețea, va fi afișată o listă de module de controlor pentru plăcile detectate. Dacă doriți să forțați debian-installer pentru a utiliza plip în schimb, trebuie să deselectați toate modulele de controlor listate. Evident, dacă sistemul „target” nu are o placă de rețea, programul de instalare nu va afișa această listă.

  • Deoarece nicio placă de rețea nu a fost detectată/selectată mai devreme, programul de instalare vă va cere să selectați un modul de controlor de rețea dintr-o listă. Selectați modulul plip.

 3. Configurarea rețelei

  • Configurați automat rețeaua cu DHCP: Nu

  • Adresa IP: 192.168.0.1

  • Adresa punct-la-punct (point-to-point): 192.168.0.2

  • Adresele serverului de nume: puteți introduce aceleași adrese utilizate pe sistemul „sursă” (consultați /etc/resolv.conf)