Κεφάλαιο 5. Εκκίνηση του Συστήματος Εγκατάστασης

Πίνακας Περιεχομένων

5.1. Ξεκινώντας τον εγκαταστάτη στην αρχιτεκτονική 64-bit PC
5.1.1. Εκκίνηση από USB stick μνήμης
5.1.2. Εκκίνηση από οπτικό δίσκο (CD/DVD)
5.1.3. Εκκίνηση από το Linux χρησιμοποιώντας το GRUB
5.1.4. Εκκίνηση μέσω TFTP
5.1.5. Η οθόνη εκκίνησης
5.1.6. Ο γραφικός Εγκαταστάτης
5.2. Προσβασιμότητα
5.2.1. Το front-end του εγκαταστάτη
5.2.2. Οθόνες Braille USB
5.2.3. Σειριακές Οθόνες Braille
5.2.4. Σύνθεση Ομιλίας με Λογισμικό
5.2.5. Σύνθεση Ομιλίας από το Hardware
5.2.6. Συσκευές Καρτών
5.2.7. Θέμα Υψηλής Αντίθεσης
5.2.8. Zoom
5.2.9. Εγκατάσταση έμπειρου χρήστη, λειτουργία διάσωσης και αυτοματοποιημένη εγκατάσταση
5.2.10. Προσβασιμότητα του εγκατεστημένου συστήματος
5.3. Παράμετροι εκκίνησης
5.3.1. Κονσόλα Εκκίνησης
5.3.2. Παράμετροι του Εγκαταστάτη του Debian
5.3.3. Χρήση παραμέτρων εκκίνησης για την απάντηση ερωτήσεων
5.3.4. Πέρασμα παραμέτρων στα αρθρώματα του πυρήνα
5.3.5. Αποκλεισμός (blacklisting) αρθρωμάτων του πυρήνα
5.4. Ανίχνευση λαθών της Διαδικασίας Εγκατάστασης
5.4.1. Αξιοπιστία των οπτικών μέσων
5.4.2. Ρύθμιση της εκκίνησης
5.4.3. Σύνθεση Ομιλίας με Λογισμικό
5.4.4. Συνηθισμένα προβλήματα εγκατάστασης στην αρχιτεκτονική 64-bit PC
5.4.5. Ερμηνεία των μηνυμάτων έναρξης πυρήνα!
5.4.6. Αναφορά Προβλημάτων της Εγκατάστασης
5.4.7. Διαδικασία υποβολής Αναφοράς Εγκατάστασης