5.2. Zpřístupnění

Some users may need specific support because of e.g. some visual impairment. USB braille displays are detected automatically (not serial displays connected via a serial-to-USB converter), but most other accessibility features have to be enabled manually. On machines that support it, the boot menu emits beeps when it is ready to receive keystrokes. It beeps once on BIOS systems, and beeps twice on UEFI systems. Some boot parameters can then be appended to enable accessibility features (see also 5.1.5 – „Zaváděcí obrazovka“). Note that on most architectures the boot loader interprets your keyboard as a QWERTY keyboard.

5.2.1. Uživatelské rozhraní instalačního systému

Instalační systém Debianu podporuje několik rozhraní pro komunikaci s uživatelem, které se liší v míře zpřístupnění. Například rozhraní text používá čistý text, zatímco rozhraní newt využívá textová dialogová okna. Konkrétní rozhraní si můžete zvolit před zavedením instalačního systému, jak je popsáno v dokumentaci proměnné DEBIAN_FRONTEND v kapitole 5.3.2 – „Parametry instalačního programu“.

With the newt front-end (used mostly with braille), one mostly just selects answers with arrow keys and presses Enter to validate the choice. Pressing Tab or Shift - Tab allows to switch between dialog elements, and notably to access the Go Back button, which brings back again to previous questions. Some dialogs contain check boxes, which can be ticked on and off by pressing Space.

With the text front-end (used mostly with speech), one mostly selects answers either by typing their number followed by pressing Enter, or by selecting an answer with arrow keys, and pressing Enter to validate the choice. One can also not type anything and just press Enter to simply accept the default value. Typing < and pressing Enter brings back again to previous questions. When a selection of choices has to be made (e.g. during task selection), one can type ! to express an empty selection.

5.2.2. Braillův řádek připojený na USB

Braillovy řádky připojené na USB by měly být rozpoznány automaticky. V takovém případě se instalace automaticky přepne do textového rozhraní a podpora braillova řádku se automaticky doinstaluje do instalovaného systému. V zaváděcím menu tedy stačí pouze stisknout Enter. Po startu brltty si můžete v nastaveních zvolit vhodnou braillovu tabulku. Dokumentaci ohledně rozložení kláves naleznete na stránkách brltty.

5.2.3. Braillův řádek připojený na sériový port

Braillovy řádky připojené na sériový port nelze rozpoznat automaticky, protože by to některé modely mohlo poškodit. Musíte tedy použít zaváděcí parametr brltty=ovladač,port, kterým brltty řeknete, který ovladač a port má použít. ovladač je dvoupísmenný kód ovladače připojeného řádku (viz příručka k BRLTTY). port je název sériového portu, ke kterému je řádek připojen; výchozí hodnotou je ttyS0. Při použití USB převodníku se port obvykle jmenuje ttyUSB0. Volitelný třetí parametr určuje braillovu tabulku pro daný jazyk (viz příručka k BRLTTY ); výchozí je anglická tabulka. Tabulku můžete změnit i později v nastaveních brltty. Čtvrtým parametrem lze předat parametry ovladači braillova řádku (např. protocol=xzy), což je potřeba u některých raritních kousků. Dokumentaci ohledně rozložení kláves naleznete na stránkách brltty.

5.2.4. Softwarová syntéza hlasu

Podporu softwarové syntézy hlasu naleznete ve všech variantách grafického instalátoru a můžete ji aktivovat v zaváděcím menu stiskem klávesy s (vybere příslušnou položku menu) a potvrdit klávesou Enter. Instalace se pak automaticky spustí v textovém režimu a podpora hlasové systézy se automaticky doinstaluje i do nového systému.

If several sound cards are detected, you will be prompted to press Enter when you hear speech from the desired sound card.

První otázka (výběr jazyka) je přečtena v angličtině, zbytek instalace probíhá ve zvoleném jazyce (pokud jej espeak podporuje).

Výchozí rychlost řeči je docela pomalá, urychlit ji můžete stiskem CapsLock+6. Naopak pro zpomalení použijte kombinaci CapsLock+5. Podobně můžete měnit i hlasitost: klávesami CapsLock+2 hlasitost zvýšíte, klávesami CapsLock+1 ztišíte. Další klávesové zkratky naleznete v příručce programu Speakup. Chcete-li při instalaci zvolit výchozí odpověď na otázku, jednoduše na promptu stiskněte Enter. Pro zadání prázdné odpovědi napište do promptu vykřičník ! a pro návrat k předchozí otázce do promptu zadejte <.

5.2.5. Hardwarová syntéza hlasu

Podpora pro hardwarovou syntézu hlasu funguje pouze v textovém režimu, nicméně kvůli své velikosti je dostupná pouze na médiích s podporou grafického instalátoru. V zaváděcím menu tedy musíte vybrat grafickou instalaci Graphical install.

Zařízení pro hardwarovou syntézu hlasu nelze rozpoznat automaticky a proto musíte použít zaváděcí parametr speakup.synth=ovladač, kterým speakupu prozradíte, který ovladač má použít. Jako ovladač zadejte dvoupísmenný kód ovladače vašeho zařízení (viz seznam kódů). Instalace se pak automaticky přepne do textového režimu a do instalovaného systému přidá podporu pro hlasovou syntézu.

5.2.6. Zařízení připojená rovnou na sběrnici

Některá zařízení pro zpřístupnění jsou dodávána jako karty zapojené uvnitř počítače, které čtou text přímo z videopaměti. Aby tyto karty fungovaly, musíte vypnout framebuffer zaváděcím parametrem vga=normal fb=false. Tím však také snížíte počet dostupných jazyků.

Pokud chcete, je možné aktivovat textovou verzi zavaděče ještě před přidáním zaváděcího parametru stiskem klávesy h následované klávesou Enter.

5.2.7. Kontrastní téma

For users with low vision, the installer can use a high-contrast color theme that makes it more readable. To enable it, you can use the Accessible high contrast entry from the boot screen with the d shortcut, or append the theme=dark boot parameter.

5.2.8. Změna velikosti písma

Grafický instalátor obsahuje základní podporu pro změnu velikosti písma. Klávesovými zkratkami Control++ resp. Control+- lze velikost písma zvětšit, resp. zmenšit.

5.2.9. Záchranný režim, expertní a automatizované instalace

Expert, Rescue, and Automated installation choices are also available with accessibility support. To access them, one has to first enter the Advanced options submenu from the boot menu by typing a. When using a BIOS system (the boot menu will have beeped only once), this has to be followed by Enter ; for UEFI systems (the boot menu will have beeped twice) that must not be done. Then, to enable speech synthesis, s can optionally be pressed (followed again by Enter on BIOS systems but not on UEFI systems). From there, various shortcuts can be used: x for expert installation, r for rescue mode, or a for automated installation. Again these need to be followed by Enter when using a BIOS system.

Volba automatizované instalace umožňuje nainstalovat Debian zcela automaticky pomocí přednastavení. Tomuto způsobu se podrobně věnuje kapitola B – „Automatizování instalací pomocí přednastavení.

5.2.10. Zpřístupnění v nainstalovaném systému

Problematikou zpřístupnění v nainstalovaném systému se zabývá wiki stránka Debian Accessibility.