1.7. Organizace příručky

Tato příručka si klade za cíl sloužit jako manuál pro nové uživatele Debianu a od čtenáře neočekává žádné speciální znalosti a zkušenosti. Předpokládá však, že máte obecnou představu o tom, jak funguje váš hardware.

Také uživatelé-experti mohou v tomto dokumentu najít zajímavé informace jako např. velikost minimální instalace, detaily týkající se hardwaru podporovaného instalačním systémem Debianu apod. Zkušeným uživatelům doporučujeme některé pasáže přeskočit.

Obecně lze říct, že je tento dokument pojat přímočaře a provede vás instalačním procesem krok za krokem. Následující seznam zachycuje jednotlivé kroky instalace a kapitoly, které se jimi zabývají.

  1. Zjištění, zda-li vaše hardwarová konfigurace umožňuje instalaci systému, viz 2 – „Požadavky na počítač.

  2. Záloha dat, naplánování instalace a konfigurace hardwaru předcházející instalaci systému, viz 3 – „Než začnete s instalací. Jestliže se chystáte instalovat na pevný disk s více operačními systémy, budete možná muset pro Debian vytvořit místo na diskovou oblast.

  3. Získání potřebných instalačních souborů pro zvolenou metodu instalace, viz 4 – „Získání instalačních médií.

  4. 5 – „Zavedení instalačního systému popisuje zavedení instalačního systému. Zde také naleznete různé rady jak postupovat, pokud zavedení systému selže.

  5. Perform the actual installation according to 6 – „Používáme instalační program Debianu. This involves choosing your language, configuring peripheral driver modules, configuring your network connection, so that remaining installation files can be obtained directly from a Debian server (if you are not installing from a set of CD/DVD installation images), partitioning your hard drives and installation of a base system, then selection and installation of tasks. (Some background about setting up the partitions for your Debian system is explained in C – „Poznámky k rozdělování disku.)

  6. Zavedení nově nainstalovaného systému, viz 7 – „Zavedení vašeho nového systému.

Jakmile nainstalujete systém, měli byste si přečíst 8 – „Co dál?. Tato kapitola vysvětluje, kam se máte podívat po dalších informacích o Unixu a Debianu a jak aktualizovat jádro systému.

Konečně informace o tomto dokumentu a způsobu, jak do něj přispět, obsahuje E – „Administrivia.